Prostitution och slaveri

I debatten om prostitution i Sverige verkar många ha svårt att skilja mellan prostitution och slaveri. Det är förvisso vanligt att de två förekommer i kombination i s.k. trafficking. Men det betyder inte att det alltid är, eller måste vara, så. Prostitution förekommer även utan slaveri, och slaveri förekommer utan prostitution.

Slaveri innebär att en människa (eller en grupp av människor) tvingar en annan människa (eller en grupp av människor) att utföra någon form av arbete. Det finns inget specifikt förbud mot slaveri i svensk lag, det innefattas av brottet olaga tvång som definieras så här:

4 § Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt.
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen innefattat pinande till bekännelse eller annan tortyr.

Prostitution innebär att man säljer sexuella tjänster, t.ex. samlag.

Det är lite oklart exakt trafficking ska definieras, men vanligtvis menas en kombination av slaveri, prostitution och människosmuggling där kvinnor eller barn från oftast fattiga länder med tvång eller falska löften förs till något oftast rikare land (t.ex. Sverige) och där tvingas jobba som prostituerade.

Jag menar att huvudproblemet med trafficking är tvånget, att det är slaveri, och inte att det är prostitution. Om offren istället tvingas utföra något annat mer “normalt” arbete, t.ex. diska, så skulle det vara väldigt illa det också.

Den tvångsprostitution som trafficking innebär är mycket värre än “normal” prostitution där någon frivilligt säljer sexuella tjänster, just eftersom den innehåller tvång.

Vissa hävdar att ingen prostitution är frivillig eftersom alla prostituerade är narkomaner eller har psykiska problem p.g.a. sexuella övergrepp i barndomen, och tycker sig därmed kunna bunta ihop alla former av prostitution. Det är ett orimligt synsätt. Dels omyndigförklarar man då de som frivilligt prostituerat sig. Dels förminskar man den kränkning som de tvångsprostituerade utsätts för genom det tvånget. Det är inte rimligt att likställa regelrätt tvång i form våld eller olaga hot med narkotikaberoende och psykiska problem. Dessutom är det inte rimligt att anta att alla frivilligt prostituerade är narkomaner eller har psykiska problem, även om många av dem kanske är det.

Dessvärre speglar vår lagstiftning denna ihopbuntande syn på prostitution. Sexköpslagen (Brottsbalken 6:11) behandlar alla former av prostitution lika och maxstraffet är sex månaders fängelse. Det är ett orimligt lågt straff för någon som köper sexuella tjänster av en tvångsprostituerad och är medveten om det. Förslag om “grovt sexköp” tyder på insikt om orimligheten i dagens lagstiftning. Sexköpslagen borde göras om till en lag mot köp av sexuella tjänster från tvångsprostituerade, med hårdare straff. Köp av sexuella tjänster av frivilligt prostituerade bör vara tillåtet.

(När jag skrev detta inlägg så upptäckte jag en lustig sak. Rättstavningsordlistan i Firefox 2.0 innehåller inte ordet “prostitution”, skriver man det föreslår den “barnprostitution”.)

LouiseP har skrivit ett mycket bra längre inlägg på samma tema.

6 kommentarer to “Prostitution och slaveri”

 1. Isabella säger:

  Jag blir så glad när jag läser sådana här inlägg på bloggar. Många vill verkligen bunta ihop allt som du skriver fast det är milsvid skillnad mellan mig som jobbar som en fri oberoende eskort och en ung tjeje utsatt för sexuell människohandel.

  En bra defintion på vad människohandel är den FN har tagit:

  Människohandel är rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande, svindel eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att offret utnyttjas sexuellt, sätts i tvångsarbete, slaveri eller att man tar bort organ.

  Definitionen baseras på protokollet för förebyggande, förbud och straff för människohandel, särskilt med kvinnor och barn:

  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children)

  Detta protokoll kompletterar FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (United Nations Convention against Transnational Organized Crime).

 2. Mikael Ståldal » Arkiv » Rimligt förslag om kameraövervakning säger:

  […] Bilderna och all annan information som automatiskt extraheras ur bilderna får bara lagras en kort period, förslagsvis en vecka. Enbart om det finns konkret misstanke om ett allvarligt brott får informationen lagras längre, och då bara den information som krävs för att utreda detta brott, och bara så länge som krävs för utredningen. Brott som snatteri, nedskräpning, plankning, ringa narkotikabrott eller sexköp (som inte bör vara brottsligt alls) räknas inte. […]

 3. Kjell säger:

  Hjälp oss backa upp appellen Utrota trafficking! på namninsamlingen: http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=1715. Skriv in ditt namn och bostadsort i fälten till höger! Klicka på “skriv under”. Det är allt!

  Stor uppslutning skall locka fler kändisar och politiker att stödja Insamlingsstiftelsen Människohandelns Offer på hemsidan; http://www.imoff.se/ med sina namn. Ju fler vi blir desto större sannolikhet att media presenterar insamlingen som en nyhet för en större allmänhet. Sedan håller vi tummarna för att den givmilda delen också sätter in en slant. Den kommer att gå “så rakt som möjligt” till en konkret åtgärd för offren.

  Polisen i Västra Götaland, Soroptimisterna, Vivi-Ann Nilsson; tidigare kommunalråd i Göteborg, Ingrid Schiöler stödjer projektet och fler kommer. Vi anlitar samma företag som hjälper Nordens Ark att samla in pengar.

  Kopiera gärna texten och vidarebefordra till så många du vill.

  Stort tack på förhand!
  Kjell Ericson
  Ordf

  PS. Ingen epidemi, olycka, gräshopssvärm eller annan farsot kommer att hemsöka dig eller din familj om du glömmer att tipsa minst 25 mottagare och på det sättet förvägrar dem möjligheten att känna generositetens sötma. DS.

 4. Mikael Ståldal » Arkiv » Sexköp och moralism säger:

  […] Se tidigare inlägg. […]

 5. Mikael Ståldal » Arkiv » Förbjud inte allmosor säger:

  […] är dock mot sexköpslagen, och gillar inte heller detta förslag om […]