E-böcker på biblioteket

Några kommunala bibliotek har börjat låna ut e-böcker för digitala läsplattor. Ambitionen är att man ska kunna låna böcker via trådlös Internetuppkoppling från läsplattan, utan att besöka biblioteket, och inte behöva “lämna tillbaka” boken. Se artikel i Ny Teknik.

Ännu är denna verksamhet blygsam. Men om fler böcker tillhandahålls på detta sätt och det blir enkelt att “låna” e-böcker så är det möjligt att efterfrågan kommer expandera kraftigt inom några få år. Det kan ställa till problem för finansieringen om man inte tänker sig för. Problemet är inte att bygga upp och driva systemet för att distribuera böckerna, det kommer bli väldigt billigt per bok och lån. Problemet är att biblioteket betalar till upphovsrättsinnehavaren för varje lån av e-boken.

För traditionella pappersböcker, och även ljudböcker på CD, så finns det en naturlig begränsning genom att biblioteket har ett visst antal exemplar och när de är slut så får man vänta på att låna. För e-böcker (och ljudböcker) som levereras över Internet finns det inte någon sådan naturlig begränsning. Det naturliga är tvärt om att varje e-bok kan lånas hur ofta som helst och hur många gånger som helst. Och det är i grunden positivt. Men det riskerar leda till skenande kostnader för biblioteket, och därmed för kommunen.

Det finns olika sätt att hantera detta på:

  1. Lägga in artificiella begränsningar som gör att e-böcker beter sig mer som fysiska böcker, och bara kan lånas ut en gång per vecka eller något i den stilen. En form av ransonering alltså.
  2. Den som lånar en e-bok får betala en avgift till biblioteket som motsvarar ersättningen till upphovsrättsinnehavaren.
  3. Försök förhandla fram specialavtal med upphovsrättsinnehavaren så att biblioteket betalar en fast avgift per bok och år, oavsett hur många gånger den lånas ut.
  4. Begränsa medvetet utbudet av e-böcker på biblioteket. Böcker vars upphovsrätt har gått ut, eller som upphovsrättsinnehavaren väljer att tillhandahålla kostnadsfritt, kan man ha obegränsat av. Övriga böcker får man vara restriktiv med.

Jag menar att man bör börja diskutera detta redan nu, så att man inte blir överrumplad när kostnaderna börjar skena iväg och då tvingas hasta igenom ogenomtänkta åtgärder. Det vore synd om man blev tvungen att införa artificiell ransonering, då är låneavgift att föredra även om det strider mot den svenska traditionen med avgiftsfria bibliotek.

Bäst vore dock att få tillstånd specialavtal, eventuellt i kombination med att begränsa utbudet.

Ska man begränsa utbudet så bör facklitteratur och äldre skönlitter prioriteras framför modern skönlitteratur. Det gäller för övrigt även för vilket utbud av pappersböcker biblioteken bör ha.

2 kommentarer to “E-böcker på biblioteket”

  1. E-böckerna som utmaning för biblioteken « Från huvudstad till världsstad säger:

    […] Mikael Ståldal har skrivit ett intressant inlägg om detta, med uppmaningen att vi måste lyfta diskussionen nu så att frågan inte hamnar i knät på politiken för sent. […]