Skrivkonstens undergång

Dagens utveckling verkar gå mot att smartphones (iPhone och liknande) och surfplattor (iPad och liknande) blir mer och mer populära, och i många fall ersätter netbooks, laptops och persondatorer i allmänhet. Detta kommer leda till att fler och fler inte har tillgång till en dator med riktigt tangentbord, och därmed inte har något bekvämt sätt att skriva in längre texter. (Det kan hända att någon utvecklar en teknik som gör det lika bekvämt att mata in längre texter på en surfplatta som på en dator med riktigt tangentbord, men det har vi inte sett ännu.)

Jag befarar att detta sker parallellt med, och växelverkar med, ett minskande intresse att skriva längre texter. Särskilt hos den yngre generationen. Istället blir det korta texter i form av mikrobloggande (typ Twitter), fotografier, röstinspelningar och video som folk producerar. Folk tycker det är för jobbigt att skriva längre texter, och bryr sig därför inte om att skaffa en enhet som gör det bekvämt att göra detta, och så blir det ännu jobbigare att skriva längre texter. Till slut kommer många inte ens se någon poäng i att skriva längre texter, och kanske inte heller att läsa sådana.

Det vore en djupt tragisk utveckling. Att skriva länge sammanhållna texter kan långtifrån alltid ersättas med mikrobloggar, fotografier, röstinspelningar eller video utan att man förlorar något väsentligt. Utan detta så tror jag att vår vetenskap, idéutveckling och mycket av kulturen är allvarligt hotat. Skriftspråket är en av de viktigaste uppfinningarna i mänsklighetens historia, i konkurrens med möjlighet att göra upp eld, hjulet och jordbruket.

Här har skolan en mycket viktig roll att fylla. Det är avgörande att skolan inte dras med i denna utveckling, utan att man fortsätter ställa krav på eleverna att skriva längre sammanhållna och välstrukturerade texter i form av uppsatser och liknande regelbundet. Naturligtvis ska skolan bejaka den tekniska utvecklingen och inte kräva att uppsatsen ska skrivas med papper och penna, men inte göra avkall på att det ändå ska skrivas en längre text.

Se tidigare inlägg.

3 kommentarer to “Skrivkonstens undergång”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Surfplatta i skolan säger:

    […] strukturerade texter som är det viktiga, inte vilken teknik man använder för att skriva dem. Se tidigare inlägg om […]

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Programmering i skolan säger:

    […] och Engelska) ska naturligtvis vara obligatoriskt på alla stadier i grundskola och gymnasium. Se tidigare inlägg om […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)