Heja Cameron!

Storbritanniens premiärminister David Cameron har i ett uppmärksammat tal krävt omförhandling av EU:s fördrag i riktning mot mindre centralisering och hotar med folkomröstning om fortsatt medlemskap. Se Sveriges Radio. Mats Persson skriver på DN Debatt att Sverige bör ge Cameron sitt stöd.

Jag har länge varit en varm förespråkare av det Europeiska samarbetet, och röstade med stor entusiasm ja till Sveriges medlemskap 1994. Men de senaste åren har min entusiasm svalnat, och jag känner mig ofta illa till mods när jag lyssnar på EU:s ledande företrädare och företrädare för svenska regeringen och Folkpartiet när de talar om EU-frågor.

Problemet är att EU alltför snabbt och oreflekterat håller på att centralisera beslutsfattandet på fler och fler områden (kallas ofta för harmonisering). Detta leder dels till att sådant som inte alls bör harmoniseras ändå blir det, och dels till att sånt som i och för sig finns skäl att harmonisera görs på ett slarvigt sätt med bristande demokratisk kontroll och transparens. Det finns fortfarande klara brister i demokrati och transparens i beslutsfattandet på EU-nivå, och detta åtgärdas inte i samma takt som mer makt flyttas dit. Det är en ohållbar utveckling.

Tyvärr så uttrycker sig företrädare för såväl EU, Sveriges regering och Folkpartiet på ett sätt som om EU:s centralisering är en ödesbestämd och enkelriktad process som det är hädiskt att kritisera.

Det finns mycket som är bra med det Europeiska samarbetet, och jag vill verkligen inte att Sverige eller Storbritannien lämnar. Men något radikalt måste göras för att bryta denna ohållbara utveckling, och Camerons tal kan vara det som krävdes.

Vi måste börja rulla tillbaka sådant som fungerar dåligt med EU. Som jag skrivit tidigare så har skuldkrisen gjort det uppenbart att Euron inte fungerar, och den bör därför avskaffas tillsammans med hela EMU, ERM och ECB.

Det räcker dock inte med att avskaffa Euron, det finns en hel del annat som också behöver reformeras eller rullas tillbaka. För att undvika att fastna i långdragna fördragsförhandlingar så bör man överväga en mer radikal lösning. Nämligen att rulla tillbaka hela EU till det läge som rådde före Maastrichtfördraget 1993 och därmed återgå till EG, och bara genomföra de förändringar som är nödvändiga för att hantera dagens 27 medlemsstater. Sen kan man gå vidare därifrån i lugn och ro. Gör om, gör rätt, helt enkelt.

Hjälp Cameron att rädda det Europeiska samarbetet, så att både Sverige och Storbritannien kan vara kvar!

2 kommentarer to “Heja Cameron!”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Inte bra, Cameron! säger:

    […] Jag har tidigare välkomnat Storbritanniens premiärminister David Camerons EU-kritik. […]