Arkiv för kategorin 'Demokrati'

Lex Lexbase

söndag 2 februari, 2014 kl. 22:54

Den numera nedstängda webbtjänsten Lexbase har orsakat en stor debatt om avvägningen mellan öppenhet och personlig integritet. Som jag skrivit tidigare så menar jag att Internet har gjort det nödvändigt att tänka om vad gäller offentlighetsprincipen och begränsa tillgången till information som rör privatpersoner. När det gäller Lexbase blir det dock ganska svårt. Domar, även […]

Civilsamhället

måndag 6 januari, 2014 kl. 21:13

Göran Hägglund och David Lega från Kristdemokraterna skriver på SvD Brännpunkt om att stärka civilsamhället. Jag är benägen hålla med om att civilsamhället är viktigt, mer än en fritidssysselsättning. Jag gillar detta stycke: Kristdemokraterna anser att ett starkt civilsamhälle har ett egenvärde. Samhället är större än staten. Det är i familjen, vänskapskretsen, idrottsklubben, församlingen eller […]

Företag som stämmer stater

söndag 24 november, 2013 kl. 14:13

Kew Nordqvist (MP) och Carl Schlyter (MP) är oroliga för att handelsavtalet TTIP mellan EU och USA ska leda till att “amerikanska företag kan stämma europeiska länder om de till exempel skärper miljölagstiftningen”. Maria Rankka och Annette Magnusson från Stockholms Handelskammare försöker lugna oroade genom att försäkra att “moderna företag arbetar målmedvetet för att undvika […]

Ungdomlig rösträtt

torsdag 22 augusti, 2013 kl. 16:53

Patrik Lindenfors skriver på DN Debatt att rösträttsåldern i Sverige bör sänkas till 16 år. Han framhåller en rad länder som redan har infört rösträtt för 16-åringar: Argentina, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Ecuador, Jordanien, Kuba, Nicaragua, Österrike. Av dessa så är Kuba och Jordanien utpräglade diktaturer där det i praktiken inte spelar någon som helst roll vad […]

Sådan är frånvaron av kapitalism

lördag 9 mars, 2013 kl. 16:30

Lena Andersson beskriver i en lysande ledare i DN vad som skulle hända om man på allvar avskaffade kapitalismen. Kapitalism är en konsekvens av individuell frihet, och det går inte att avskaffa kapitalism utan att avskaffa en stor del av den individuella friheten som vi i dagens Sverige tar för självklar. Om man ändå skulle […]

Sveriges regering ska inte krypa inför diktaturer

söndag 16 september, 2012 kl. 23:25

Kjell Persson, pappa till den nyligen frisläppte journalisten Johan Persson, kritiserar regeringens agerande och riktar in sig på att statsminister Fredrik Reinfeldt i riksdagen sagt att Etiopien är en diktatur, se artikel i DN. Det är en helt orimlig kritik. Sveriges statsminister måste i alla lägen kunna tala klarspråk om den demokratiska situationen i andra […]

Banta riksdagen

tisdag 8 maj, 2012 kl. 21:49

Folkpartiets programkommitté föreslår att man minskar antalet riksdagsledamöter från dagens 349 till 249, se SvD. Sveriges tillhör de länder i världen som har flest parlamentsledamöter per capita, de flesta länder av vår storlek har betydligt färre. Det är tydligt att det idag finns en hel del tämligen menlösa riksdagsledamöter som inte tillför något utan bara […]

Järvalyftet och bristande lokaldemokrati

lördag 5 maj, 2012 kl. 14:56

I en artikel på SvD Brännpunkt sågar organisationen Megafonen Stockholms stads satsning Järvalyftet. Jag håller delvis med om kritiken mot bristfällig lokaldemokrati i Järvaområdet. Och det är uppenbart att dagens system med stadsdelsnämnder inom Stockholms stad inte utgör någon tillfredställande lösning. Jag är dock skeptisk till Megafonens eget förslag till nya demokratiska strukturer. Hur ska […]

Yrkespolitiker

söndag 15 januari, 2012 kl. 23:33

KDU:s förbundsordförande Aron Modig skriver på SvD Brännpunkt om problemen med att alltför många av våra politiker jobbar med politik på heltid under en stor del av sitt liv, och ger förslag på hur man kan motverka detta. Jag instämmer till fullo i problembeskrivningen. Det är inte bra att politiker nästan bara sysslar med politik […]

Bra med en regering som har beröringsångest för näringslivet

lördag 8 oktober, 2011 kl. 17:11

Håkan Juholt (s) och Tommy Waidelich (s) skriver på DN Debatt att de vill se en nära samverkan mellan stat och näringsliv och anklagar regeringen för att ha beröringsångest för att samverka med näringslivet. I så fall så gör regeringen ett bra jobb, för en regering bör ha beröringsångest för att samverka med näringslivet! Staten […]