Arkiv för kategorin 'Energi'

Bra att ta bort subventioner till förnybar energi

torsdag 24 oktober, 2013 kl. 19:33

Statliga energibolaget Vattenfall, tillsammans med ett flertal andra stor energibolag i Europa lobbar för att EU ska avskaffa subventioner till etablerad förnybar energi som vindkraft. De vill istället ha dyrare utsläppsrätter för koldioxidutsläpp, samt stöd till forskning på omogna energislag som vågkraft. Se artikel i Ny Teknik. Jag håller helt med. Att fortsätta subventionera mogen […]

Fossilfri

söndag 6 oktober, 2013 kl. 11:26

Tidskriften Ny Teknik har en permanent sida kallad Debatt som vanligtvis används av olika särintressen inom industrin för att efterlysa subventioner eller andra politiska förmåner för sin verksamhet. Så även denna vecka då Lantmännen och Preem gnäller på att staten inte gynnar biodrivmedel tillräckligt mycket. Det handlar om kvotplikten för biodrivmedel som regeringen vill införa […]

Bygg ny reaktor i Barsebäck!

tisdag 6 november, 2012 kl. 22:49

2010 beslutade Riksdagen att tillåta att det byggs nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Dock bara i anslutning till de befintliga i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark, och max tio får vara i drift samtidigt så en gammal måste tas ur drift om en ny ska startas. Sannolikt kommer dock en ny reaktor vara betydligt större än de […]

Mer planekonomi från EU

lördag 22 september, 2012 kl. 16:48

EU håller på att besluta om energieffektivisering till 2020, och i detta ingår en målsättning om att “unionen 2020 måste ha en primärenergianvändning på högst 1 474 Mtoe eller en slutlig energianvändning på högst 1 078 Mtoe”, se betänkande från Europaparlamentet. Det är mycket olyckligt att EU fastställer planekonomiska mål om total energianvändning på detta […]

Klimatfarlig japansk energipolitik

lördag 22 september, 2012 kl. 15:33

Japans regering har beslutat att all kärnkraft ska vara avvecklad till 2040. Samtidigt ska andelen förnybar el öka till 30 procent och energikonsumtionen ska minska med 10 procent. Se artikel i DN. Om denna plan går i lås så innebär det alltså att Japan år 2040 kommer att få 70 procent av sin energi från […]

Så farlig är en allvarlig kärnkraftsolycka

tisdag 7 augusti, 2012 kl. 22:55

Jag hittade en mycket informativ och bra video som på 13 minuter berättar exakt hur farlig Tjernobyl var, och hur farlig Fukushima hittills varit och kan antas bli. Tjernobyl orsakade drygt 6000 fall av sköldkörtelcancer (p.g.a. radioaktivt jod), varav cirka 15 dödsfall hittills (efter 25 år). Många av dessa hade kunna undvikas om myndigheterna (i […]

Kärnkraften är fortfarande inte subventionerad

måndag 9 april, 2012 kl. 17:52

Regeringen har nu, efter lång betänketid, kommit fram till att kärnkraften i Sverige inte är subventionerad och att det inte krävs några lag- eller regeländringar för att se till att så är fallet. Se artikel i SvD och DN. I vanlig ordning så försöker Miljöpartiet göra gällande att kärnkraften är subventionerad genom alltför låga försäkringskrav […]

Kolkraft är problemet, inte lösningen

söndag 27 november, 2011 kl. 14:58

Filip Johnsson skriver på DN Debatt att vi måste satsa på alla enerigslag, inklusive kärnkraft och kolkraft med koldioxidavskiljning (CCS) för att lösa klimatfrågan. Jag håller med Johnsson att satsning på kärnkraft är nödvändigt, och att det är orealistiskt att tro att enbart förnybart ska räcka. Jag håller också med om att EU bör se […]

Censur av kreditvärderingsinstitut

tisdag 15 november, 2011 kl. 23:28

EU-kommissionen vill censurera kreditvärderingsinstitut som ger för dåliga kreditbetyg åt EU:s medlemsstater. Detta har bl.a. Karl Sigfrid (m) och HAX kritiserat. Jag håller helt med om att denna typ av censur är helt oacceptabel. Saken är dock den att länderna har bundit ris till egen rygg genom att ge dessa kreditvärderingsinstitut en officiell roll i […]

Miljöpartiet har fel om subventioner till kärnkraft

torsdag 29 september, 2011 kl. 23:03

Åsa Romson (MP) och Lise Nordin (MP) skriver på SvD Brännpunkt att kärnkraften är idag beroende av att det är staten som tar på sig det stora skadeståndsansvar som följer en eventuell kärnkraftsolycka, och menar att detta skulle utgöra en omfattande subvention av kärnkraften. Det stämmer inte. Den 17 juni 2010 beslutade riksdagen i enlighet […]