Arkiv för kategorin 'Familj'

Avskaffa laglotten

lördag 14 januari, 2012 kl. 23:00

Advokat Svante Thorsell skriver på DN Debatt att laglotten vid arv borde avskaffas. Det har han alldeles rätt i. Det är orimligt att ett vuxet barn ska ha rätt att ärva från en förälder som uttryckligen vill annorlunda i ett testamente. Laglotten kan också ställa till det för sambor med barn och gifta med särkullsbarn, […]

Barnlöshet

söndag 25 september, 2011 kl. 21:04

Landstingspolitikern Gilbert Tribo (FP) m.fl. skriver på SvD Brännpunkt om barnlöshet och vill att staten ska ta över ansvaret från de senfärdiga och initiativlösa landstingen. Att flytta ansvaret till staten är nog en god idé. Landstingen har huvudsakligen ansvar för hälso- och sjukvård, och idag så ser man barnlöshet som ett huvudsakligen medicinskt problem. Jag […]

Föräldraförsäkring för nyanlända invandrare

lördag 18 juni, 2011 kl. 15:21

Maud Olofsson (c) föreslår att nyanlända invandrare med småbarn (födda utanför Sverige) inte ska ha rätt till full föräldraförsäkring för dessa, se artikel i DN. Nyamko Sabuni (fp) föreslog samma sak för snart ett år sedan. Det är ett bra förslag. Föräldraförsäkringen är främst till för att ta hand om sitt barn under dess första […]

Intressant integrationsförslag från Nyamko Sabuni

lördag 28 augusti, 2010 kl. 18:16

Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) har presenterat två integrationsförslag som blivit mycket kontroversiella. Se hennes egen presentation. För det första så sätter Sabuni fokus på det faktum att invandrare som kommer till Sverige med barn i fyraårsåldern får lika mycket föräldraledighet som ifall barnet föds i Sverige, och konstaterar att många invandrarkvinnor är hemma med 4-5 […]

Underlätta inhemska adoptioner

fredag 13 augusti, 2010 kl. 22:56

Expressen skriver om att man borde underlätta inhemska adoptioner. Jag tycker inte att man bör det lättare att initialt ta ifrån biologiska föräldrar sina barn. Men i de fall där de biologiska föräldrarna har misskött sig så till den grad att man idag beslutar att tillfälligt placera barnet i fosterhem så borde man istället överväga […]

Ömhet och försoningsknull?

söndag 31 augusti, 2008 kl. 23:32

Jessica Zandén och Cecilia Gyllenhammar tycker att “jämställdheten kväver oss” och vill ha “tillbaka den riktige mannen”. Deras inlägg är tämligen ostrukturerat, och det är inte helt enkelt att följa tankegången. Jag tror dock att de är något intressant på spåren, och det hade kunnat bli början på bra debatt. Tyvärr så har de med […]

Civiläktenskap är en bra idé

fredag 25 juli, 2008 kl. 17:31

Humanisternas före detta ordförande Carl-Johan Kleberg skriver i Expressen om civiläktenskap. Idag är det så att vissa typer av ideella organisationer (trossamfund) – men inte andra – har möjlighet att genomföra juridiskt bindande vigslar. I övrigt kan borgerliga vigslar genomföras av personer som av länsstyrelsen fått vigselrätt, men det är i praktiken väldigt svårt att […]

Förrädiskt om abort

tisdag 7 augusti, 2007 kl. 11:13

Sjuksköterskan Ann-Lis Söderberg förfasar sig på SvD Brännpunkt över att antalet aborter i Sverige inte minskat sen dagens abortlagstiftning infördes 1975. Jag har aldrig riktigt förstått varför man ska förfasa sig över det. Om man accepterar att abort är tillåtet så måste man rimligtvis även acceptera att det utförs aborter. Sverige har klarat sig bra […]

Fler studenter borde skaffa barn

lördag 25 november, 2006 kl. 12:11

En åldrande befolkning framställs ofta som ett hot mot Sveriges och andra EU-länders framtida ekonomi. Nu senast i en artikel i DN. Ett stort problem är låga födelsetal. Här ligger Sverige relativt bra till jämfört med många andra EU-länder, men jag är rädd för att det kan sjunka framöver. Det är nämligen så att den […]