Arkiv för kategorin 'Jobb'

Flyktingar med jobb

lördag 11 juni, 2016 kl. 18:22

Regeringen har lagt fram ett förslag om en tillfälligt skärpt asylpolitik. Om man inte är beredd att ompröva asylrätten i grunden så är detta ett steg i rätt riktning. Jag tycker dock att det inte är särskilt genomtänkt att införa en ny särskild regel som säger att den som fått tillfälligt uppehållstillstånd kan få permanent […]

Orimligt att LinkedIn inte duger som platsannons

söndag 15 maj, 2016 kl. 19:17

Syed Latif från Bangladesh kom till Sverige 2010 för att studera, efter avslutade studier fick han 2014 fast jobb genom en platsannons på LinkedIn. Nu har Latif fått sitt uppehållstillstånd indraget p.g.a. att en platsannons på LinkedIn inte uppfyller kravet på synlighet inom hela EU/EES. Se SVT och Metro. Det är helt orimligt att inte […]

Ropen skalla – f-skattesedel åt alla!

fredag 18 mars, 2016 kl. 22:02

För att som privatperson (enskild näringsidkare) få, eller behålla, f-skattesedel så prövar Skatteverket om man bedriver näringsverksamhet. Enligt Inkomstskattelagen 13 kap. 1 § definieras näringsverksamhet så här: Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Lagen definierar inte närmare vad detta innebär, men Skatteverket tolkar lagen så att det bl.a. krävs ett objektivt vinstsyfte. […]

Lägre löner

fredag 26 februari, 2016 kl. 21:53

Det har på senare tid debatterats flitigt huruvida nyanlända flyktingar ska kunna ges längre ingångslöner. Kanske har förespråkarna varit otydliga, för det är rätt vanligt med folk som missförstår, nu senast i Metro. Bakgrunden till förslaget är att Sverige det senaste året tagit emot väldigt många flyktingar i förhållande till folkmängd. Man får gå tillbaka […]

Individen har alltid ett eget ansvar

tisdag 21 juli, 2015 kl. 21:57

Carl Cederström skriver på DN Debatt om att betoning av individens ansvar riskerar hämma nödvändig samhällskritik. Cederström har en poäng så till vida att olika människor har olika förutsättningar att lyckas i livet som beror på var och i vilket sammanhang de föds och växa upp. Alltför stora sådana skillnader bör kritiseras och föranleda politiska […]

Utnyttjade arbetskraftsinvandrare

söndag 7 juni, 2015 kl. 17:22

Migrationsforskaren Lisa Pelling skriver på DN Debatt om arbetskraftsinvandrare som blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare, och presenterar en rad förslag för att förbättra situationen. Det är bra att dessa missförhållanden tas upp i ljuset, och det är nu viktigt att det vidtas åtgärder som avhjläper detta. Arbetskraftsinvandring är viktigt och bra, men dess baksidor behöver […]

Utvisa inte utnyttjade arbetare

söndag 19 april, 2015 kl. 20:57

Enligt en artikel i Metro (sid 2) så ska en peruansk fordonstekniker som för drygt två år sedan arbetskraftsinvandrade till Sverige utvisas ur landet. Anledningen är att hans lön var för låg i början. Att lönen varit korrekt det senaste året hjälper inte, Migrationsverket vägrar ändå förlänga hans uppehållstillstånd. Såväl LO som Svenskt Näringsliv är […]

Stoppa lönebidragshysterin

tisdag 6 januari, 2015 kl. 23:15

Enligt en artikel i DN så blir det vanligare och vanligare att folk anställs med olika former av statliga lönebidrag. I vissa branscher finns det många företag som systematiskt utnyttjar detta, och företag som inte gör det får svårt att konkurrera. Detta framstår som horribelt och motbjudande. Här ser vi en av många baksidor med […]

Därför medborgarlön

söndag 24 augusti, 2014 kl. 16:07

Medborgarlön ger oss möjlighet att sluta skapa jobb, och dra full nytta av den teknologiska utvecklingen för att öka välfärden för alla människor. Effektivisering och automatisering blir en möjlighet, och inte ett problem. Med medborgarlön kan vi slippa Fas 3 och liknande system som aldrig blir bra. Arbetslinjen kan ersättas med ett enkelt ekonomiskt incitament, […]

Medborgarlön

onsdag 20 augusti, 2014 kl. 21:29

Piratpartiet vill på tio års sikt införa medborgarlön. Mot bakgrund av vad jag nyligen skrivit om jobbskapande och arbetslinjen så vore det en naturlig utveckling som jag stödjer. Djävulen ligger dock i detaljerna, det är viktigt hur medborgarlönen utformas, och hur befintliga bidrags- och socialförsäkringssystem ändras i samband med detta. Under tio år hinner man […]