Arkiv för kategorin 'Lag och rätt'

Vettigt förslag om sexualbrott

fredag 21 februari, 2014 kl. 18:07

Miljöpartiet föreslår att alla domare och nämndemän ska en obligatorisk utbildning i sexualbrott, se artikel i Metro. Det låter som ett bra förslag. Kanske borde gälla åklagare också? Bättre än de mindre genomtänkta förslag om lagändringar som Miljöpartiet med flera föreslagit. Mitt intryck från den senaste tidens uppmärksammade sexualbrottsmål är att det är rättsväsendets agerande, […]

Ett Nej är ett Nej

söndag 19 januari, 2014 kl. 18:16

I en uppmärksammad rättegång har en man blivit friad från våldtäktsanklagelser trots att det förekom tvång och att det kvinnliga offret upprepade gånger sa nej, se artikel i Skånskan. Tingsrätten menar att det objektivt sett är frågan om en våldtäkt, men att det inte går att bevisa att mannen hade uppsåt och väljer därför att […]

Hög tid att begränsa offentlighetsprincipen

söndag 5 januari, 2014 kl. 23:17

För att försvåra identitetsstölder så vill polisen begränsa offentlighetsprincipen så att det blir svårare att få ut uppgifter om privatpersoner från myndigheter. Polisen vill att den som begär ut uppgifter om en privatperson måste berätta vem man är och varför man vill ha informationen. Se artikel i DN. Bra förslag. Det är alldeles för lätt […]

Radikal etik eller radikal lagstiftning?

fredag 3 januari, 2014 kl. 13:02

Bo Rothstein försvarar sitt förslag om att förbjuda allmosor till gatutiggare på DN Debatt. Se tidigare inlägg om Rothsteins förslag. Rothstein menar att det är förnedring att ge pengar till tiggare, och att det bör vara förbjudet att förnedra en annan människa, även om det är en “ringa” förnedring. Han kallar sitt förslag för radikalt […]

Penningtvätt och rättssäkerhet

onsdag 1 januari, 2014 kl. 0:12

Justitieministern och företrädare för övriga regeringspartier skriver på DN Debatt att regeringen inom kort kommer föreslå skärpning av lagstiftningen mot penningtvätt på flera sätt. Det är svårt att säga något definitivt om detta innan det finns ett konkret lagförslag. Men jag tycker att flera saker i artikeln är oroväckande ur rättssäkerhetssynpunkt. Nytt straffansvar för penningtvättsbrott […]

Förbjud inte allmosor

lördag 28 december, 2013 kl. 19:23

Statsvetarprofessor Bo Rothstein skriver på DN Debatt att det bör bli förbjudet att ge pengar till tiggare. Först börjar Rothstein med att avfärda idéer om att förbjuda tiggeri, och det gör han helt rätt i. Sen beskriver han hur allmosor till tiggare inte leder till att de får det bättre, utan tvärt om cementerar dem […]

KD om våldtäkt och värderingar

söndag 1 december, 2013 kl. 18:26

Caroline Szyber och Stefan Svanström (KD) skriver på SvD Brännpunkt om våldtäkt och värderingar. Först så skriver de att många ropar nu efter skärpt lagstiftning och tycks mana till besinning genom att hänvisa till att lagen just ändrades. Det är klokt, och jag är benägen att instämma. Men redan i nästa stycke så ansluter de […]

Våldtäkt utan våld?

lördag 30 november, 2013 kl. 19:58

Christian Diesen, Carl Göran Svedin, Madeleine Leijonhufvud och Eva Diesen skriver på DN Debatt kritiserar dagens våldtäktslagstiftning som de menar är alltför bred och lett till att en mindre andel av anmälda brott leder till åtal och fällande dom. Jag tycker att de har en poäng i att det är problematiskt att klämma in alltför […]

Gruppvåldtäkt och samtycke

söndag 6 oktober, 2013 kl. 20:52

Med anledning av hovrättens friande dom i den misstänkta gruppvåldtäkten i Tensta så har bl.a. Ann Heberlein, polisen Martin och straffrättsprofessor Christian Diesen (i Fokus, ej på webben) efterlyst att man inför samtyckeskrav i lagstiftningen. Faktum är att lagen har ändrats efter att detta hände, och med nuvarande lagstiftning hade det troligtvis blivit fällande dom […]

Förortsupplopp

söndag 2 juni, 2013 kl. 18:22

Enligt en artikel i Metro så gjorde polisen en insats mot narkotikabruk hos ungdomar i Stockholms norra och västra förorter veckorna före upploppen startade i Husby. Där ser man vad Sveriges orimliga narkotikalagstiftning (troligtvis i kombination med viss okänslighet hos poliskåren) kan ställa till med. Det är inte så konstigt att det kan bli oroligheter […]