Arkiv för kategorin 'Migration'

Rädda arbetskraftsinvandringen

fredag 24 februari, 2017 kl. 22:47

Socialdemokraterna och LO går nu till attack mot den fria arbetskraftsinvandring som Sverige haft sedan 2008, se artiklar i DN. På senare tid har ett antal fall där högkvalificerade arbetskraftsinvandrare blivit utvisade p.g.a. orimligt stelbenta regler uppmärksammats. Detta tar nu Socialdemokraterna och LO som intäkt för att vilja rulla tillbaka utvecklingen och återinföra den arbetsmarknadsprövning […]

Hur vi kan stoppa orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare

fredag 23 september, 2016 kl. 13:56

Återigen uppmärksammas en orimlig utvisning av en arbetskraftsinvandrare. En person med tillsvidareanställning i Sverige vägras förlängt uppehållstillstånd och utvisas till Pakistan eftersom en tidigare arbetsgivare slarvat med en tjänstepensionsförsäkring. Det är helt orimligt att slarv från arbetsgivarens sida ska leda till att den anställde blir utvisad. Detta visar tydligt att lagstiftningen måste ändras. Lösningen är […]

Flyktingar med jobb

lördag 11 juni, 2016 kl. 18:22

Regeringen har lagt fram ett förslag om en tillfälligt skärpt asylpolitik. Om man inte är beredd att ompröva asylrätten i grunden så är detta ett steg i rätt riktning. Jag tycker dock att det inte är särskilt genomtänkt att införa en ny särskild regel som säger att den som fått tillfälligt uppehållstillstånd kan få permanent […]

Orimlig människosmugglingsdom i Danmark

lördag 11 juni, 2016 kl. 17:00

En svensk man var i Berlin och lät fyra okända personer åka med honom i hans bil hem till Sverige. Han kontrollerade deras pass, men vid gränskontrollen till Danmark så hade en av dem (som visade sig vara från Iran) inte längre något något pass och svensken dömdes därför till 1 månads fängelse för människosmuggling […]

EU-motstånd med fel argument

torsdag 2 juni, 2016 kl. 21:09

Inför Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemsskapet går Boris Johnson och Michael Gove, två framträdande företrädare för nejsidan (brexit), ut och säger att medborgare i övriga EU-länder inte längre kommer att få jobba och bosätta sig i Storbritannien enligt dagens generösa regler. Istället ska ett poängbaserat immigrationssystem enligt australisk modell införas för alla, oavsett om de kommer […]

Ny flyktingpolitik

måndag 23 maj, 2016 kl. 20:49

Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, skriver i Liberal Debatt om hur en ny flyktingpolitik bör se ut. Det ser ut som om han har kommit till i stort sett samma slutsats som jag.

Orimligt att LinkedIn inte duger som platsannons

söndag 15 maj, 2016 kl. 19:17

Syed Latif från Bangladesh kom till Sverige 2010 för att studera, efter avslutade studier fick han 2014 fast jobb genom en platsannons på LinkedIn. Nu har Latif fått sitt uppehållstillstånd indraget p.g.a. att en platsannons på LinkedIn inte uppfyller kravet på synlighet inom hela EU/EES. Se SVT och Metro. Det är helt orimligt att inte […]

Hur ska vi ta emot flyktingar

söndag 3 april, 2016 kl. 13:30

Enligt en rapport från Oxfam tar Sverige bara emot 63 procent av vår fair share av kvotflyktingar från Syrien (2700 av 4319). Jämför med t.ex. Norge som är bäst i klassen och tar emot 260 procent. Sverige tar dock emot betydligt fler flyktingar från Syrien (och andra länder) vid gränsen än Norge och de flesta […]

Lägg ner migrationsdomstolarna

lördag 2 april, 2016 kl. 15:11

Sverige har idag mycket höga ambitioner på rättssäkerhet när det gäller asylärenden, med möjlighet att överklaga i flera led. Beslut av Migrationsverket kan överklagas till en migrationsdomstol, och dom i migrationsdomstol kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolarna tar upp alla överklagade beslut. Migrationsöverdomstolen har prövningstillstånd och tar bara upp principiellt viktiga ärenden var avgörande blir prejudicerande. […]

Lägre löner

fredag 26 februari, 2016 kl. 21:53

Det har på senare tid debatterats flitigt huruvida nyanlända flyktingar ska kunna ges längre ingångslöner. Kanske har förespråkarna varit otydliga, för det är rätt vanligt med folk som missförstår, nu senast i Metro. Bakgrunden till förslaget är att Sverige det senaste året tagit emot väldigt många flyktingar i förhållande till folkmängd. Man får gå tillbaka […]