Arkiv för kategorin 'Stockholm'

Spårvägsskrytbygge

lördag 30 juni, 2012 kl. 20:32

Den norra grenen av Tvärbanan till Solna som snart är färdigbyggd visar sig nu bli förvånansvärt dyr. Den beräknas kosta 3,1 miljarder kronor, vilket är dubbelt så dyrt som andra jämförbara spårvägsprojekt av samma omfattning. Se artikel i DN. Det finns en oroväckande tendens att trafikinfrastrukturprojekt i Stockholm, både väg och spår, nuförtiden blir väldigt […]

Stockholmstrafik

söndag 20 maj, 2012 kl. 17:20

Folkpartiet i Stockholms stad har antagit ett trafikpolitiskt program, se sammanfattning av Rasmus Jonlund. Låt oss göra några nedslag. I syfte att få fram mer resurser [till kollektivtrafiken] bör trängselskatten förändras, efter det att finansieringen av förbifarten är fullbordad, till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för satsningar på kollektivtrafiken. Ska man tolka detta […]

Järvalyftet och bristande lokaldemokrati

lördag 5 maj, 2012 kl. 14:56

I en artikel på SvD Brännpunkt sågar organisationen Megafonen Stockholms stads satsning Järvalyftet. Jag håller delvis med om kritiken mot bristfällig lokaldemokrati i Järvaområdet. Och det är uppenbart att dagens system med stadsdelsnämnder inom Stockholms stad inte utgör någon tillfredställande lösning. Jag är dock skeptisk till Megafonens eget förslag till nya demokratiska strukturer. Hur ska […]

Taxireglering

lördag 28 januari, 2012 kl. 19:42

Enligt en artikel i Metro så finns det taxiåkare som tar ut orimliga ockerpriser för taxiresor, och det är helt lagligt. Krav på prisreglering kommer från olika håll. Det vore trist om man återgick till det gamla system med prisregleringar. Med modern teknik finns det en bättre lösning. Nämligen att låta ett i förväg bestämt […]

Sång till en sluss

tisdag 20 december, 2011 kl. 21:40

Genom Johan Norberg så fick jag se denna roliga Mikael Wiehe-parodi om motståndet mot att bygga om Slussen i Stockholm: Tydligen har Mikael Wiehes bolag United Stage Artists hört av sig till de som gjort denna parodi och krävt att de omedelbart tar bort detta från er hemsida och alla andra eventuella sammanhang. Sådana censurfasoner […]

Behov av okänslig stadsplanering i Stockholm

lördag 17 december, 2011 kl. 16:33

Jerker Söderlind skriver i en mycket läsvärd debattartikel i DN att Stockholm är i akut behov av mer okänsliga politiker inom stadsplaneringen. Jag håller med det mesta som Söderlind skriver. Överklagandemöjligheterna i planprocessen är för generösa och leder till orimliga förseningar av många projekt. Det är angeläget att bygga bort barriärer och bygga ihop förorterna […]

Stockholms märkliga klotterpolicy

söndag 14 augusti, 2011 kl. 11:38

Riksteatern går i SvD till hårt angrepp mot Stockholm stads klotterpolicy och menar att den i praktiken omöjliggör all form av graffiti och därmed strider mot den grundlagsfästa yttrandefriheten. Att hävda att Stockholms stads klotterpolicy strider mot yttrandefriheten är att gå väl långt, men förutom det så kan jag delvis instämma i Riksteaterns kritik. Oavsett […]

Illavarslande självcensur på Kulturhuset

söndag 10 april, 2011 kl. 13:44

Kulturhuset i Stockholm ställde med mycket kort varsel in dansföreställningen Celebration of womanhood som skulle ägt rum söndag 3 april. Ansvarig chef på Kulturhuset Eric Sjöström förklarar sig så här. Anledningen till att dansföreställningen blev inställd är att den innehöll dans till en tonsatt koranvers, och att några (troligtvis muslimer) på Facebook uttryckt sitt ogillande […]

Sossar vill ha ökad byråkrati för att minska arbetslösheten

lördag 22 januari, 2011 kl. 17:15

Socialdemokraternas oppositionsborgarråd i Stockholms stad, Carin Jämtin, skrev på DN Stockholmsdebatt om den socialdemokratiska synen på jobb. Denna mening är mycket avslöjande: När man flyttade stadsdelsförvaltningen från Rinkeby till Kista tog man i ett slag bort flera hundra arbetstillfällen från Rinkeby. Man ser alltså ett värde i offentlig byråkrati för att den skapar jobb, och […]

Operahus och bostäder

söndag 16 januari, 2011 kl. 22:02

Christer Nylander och Madeleine Sjöstedt (fp) vill bygga ett nytt operahus i Stockholm och föreslår att det byggs bakom Nationalmuseum på Blasieholmen. Magnus Andersson (c) repklierar och menar att man bör prioritera att bygga nya bostäder istället. Det är lätt att känna sympati för Anderssons linje med tanke på hur svårt det är att få […]