Arkiv för kategorin 'Trängselavgift'

Trängselskatt på Essingeleden

söndag 6 december, 2015 kl. 14:20

Vid årsskiftet höjs trängselskatten i Stockholm och utvidgas till att även omfatta Essingeleden. Det är hög tid att höja trängselskatten i Stockholms innerstad. Den har nu legat på samma nivå sedan den infördes 2007, och för att behålla den positiva effekten i form av minskad trängsel och förbättrad luftkvalitet så behöver den justeras emellanåt. Det […]

Avskaffa parkeringsnorm

fredag 10 januari, 2014 kl. 12:36

Tankesmedjan Levande Staden ifrågasätter på SvD Brännpunkt parkeringsnormen. Parkeringsnormen ålägger de som bygger nya bostäder ett ansvar att se till att det finns ett visst antal parkeringsplatser tillgängliga. Erik Slottner (KD) replikerar och vill justera parkeringsnormen, men vägrar gå med på att den ska avskaffas. Jag håller helt med Levande Staden. Idag har vi i […]

Trängselskatteintäkter

tisdag 23 april, 2013 kl. 20:22

En statlig utredning om trängselskatten har presenterats. Den avråder från att intäkterna från trängselskatten ska gå någon annanstans än till staten, och från att någon annan än staten ska besluta om skattenivåer och andra detaljer. Mot detta kommer protester från bl.a. Folkpartiet i Stockholm som vill att intäkterna ska garanteras stanna i regionen. Som jag […]

Subventionera inte bilpooler

fredag 4 januari, 2013 kl. 23:08

Några företrädare för bilpoolsbranschen DN Debatt hur otroligt bra det är med bilpooler och tycker att bilpooler bör subventioneras på olika sätt. Hur bra bilpooler är beror på vad man jämför med. Det är sant att det ofta är bättre om folk som bor i städer går med i en bilpool istället för att äga […]

Trängselskatt i Göteborg

onsdag 2 januari, 2013 kl. 12:04

Idag införs trängselskatt i Göteborg, se artikel i DN. Tyvärr har man gjort samma misstag som man initialt gjorde i Stockholm och öronmärkt intäkterna till infrastrukturprojekt i regionen. Detta har redan lett till en del förvirring i debatten, där det ser ut som om kritik mot de planerade infrastrukturprojekten är kritik mot trängselskatten. Intäkterna från […]

Stockholmstrafik

söndag 20 maj, 2012 kl. 17:20

Folkpartiet i Stockholms stad har antagit ett trafikpolitiskt program, se sammanfattning av Rasmus Jonlund. Låt oss göra några nedslag. I syfte att få fram mer resurser [till kollektivtrafiken] bör trängselskatten förändras, efter det att finansieringen av förbifarten är fullbordad, till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för satsningar på kollektivtrafiken. Ska man tolka detta […]

Giftig snö?

tisdag 9 februari, 2010 kl. 22:10

Snö som samlas in från Stockholms gator innehåller polyaromatiska kolväten och andra föroreningar. Den klassas som avfall och för att t.ex. få dumpa den i en sjö så krävs tillstånd från Naturvårdsvetket. Stockholms stad har fått tillstånd att dumpa 600 000 kubikmeter snö i Mälaren fram till 1 maj, men detta verkar inte räcka och […]

Trängselskatt är inte till för klimatet

söndag 31 januari, 2010 kl. 18:11

Regionplanekontoret i Stockholms län har kommit fram till att trängselskatten måste mer än fördubblas till 2030 för att nå klimatmålen, se artikel i SvD. Problemet med Regionplanekontorets beräkning är att de använder ett styrmedel, trängselskatt, för att lösa ett problem som det inte är avsett att lösa. Trängselskatt är till för att minska trängsel och […]

Parkering i Stockholm

söndag 24 januari, 2010 kl. 23:24

Stockholms miljöborgarråd Ulla Hamilton (m) har lusläst Miljöpartiets reservationer och kommit fram till att Mp vill höja parkeringsavgifterna kraftigt (vilket Mp dock dementerar), se artikel i SvD. De parkeringsavgifter som Miljöpartiet (inte?) föreslagit förefaller väl tilltagna. Men icke desto mindre så är dagens parkeringsavgifter i Stockholms innerstad uppenbarligen för låga och bör höjas i något […]

Bilfri planekonomi

tisdag 5 maj, 2009 kl. 21:11

Vänsterpartiet föreslår att man inför bilfria söndagar (eller “hälsosöndagar” som de kallar det) på vissa gator i Stockholm city. Man kan diskutera att stänga av vissa enstaka gator i city för biltrafik (som t.ex. Drottninggatan redan är). Det kan vara en bra idé på vissa ställen. Fast då bör man göra det helt och hållet, […]