Hur vi kan stoppa orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare

fredag 23 september, 2016 kl. 13:56

Återigen uppmärksammas en orimlig utvisning av en arbetskraftsinvandrare. En person med tillsvidareanställning i Sverige vägras förlängt uppehållstillstånd och utvisas till Pakistan eftersom en tidigare arbetsgivare slarvat med en tjänstepensionsförsäkring.

Det är helt orimligt att slarv från arbetsgivarens sida ska leda till att den anställde blir utvisad. Detta visar tydligt att lagstiftningen måste ändras. Lösningen är att det arbetserbjudande som ligger till grund för arbetstillståndet blir juridiskt bindande för arbetsgivaren när arbetstillstånd beviljas och anställningen inletts. Om Migrationsverket senare upptäcker att arbetsgivaren inte uppfyllt sina åtaganden så får man helt enkelt tvinga arbetsgivaren att göra det, med hjälp av Kronofogden om så krävs. Även om den anställde har bytt jobb under tiden.

Se tidigare inlägg.

Medietränade politiker och skandalkåta journalister

torsdag 1 september, 2016 kl. 21:27

Den före detta politiska reporten Wilhelm Behrman ondgör sig i Expressen över dagens medietränade politiker.

Det här problemet har dock två sidor. Journalisterna har lika stort skuld i att problemet uppkommit, och delar ansvaret att lösa det. Det är inte så konstigt att politiker blir defensiva när journalister ofta anstränger sig för att sätta dit politiker, och fokuserar mer på det politiska spelet än på sakpolitik.

Behrmans eget exempel är en bra illustration över det:

Gång på gång frågar Agendas programledare Anna Hedenmo moderatledaren Anna Kinberg Batra om hennes parti någonsin kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Gång på gång svarar Kinberg Batra med inrepeterat snömos som inte gör någon klokare.

Huvudproblemet i den situationen är inte att Kinberg Batra svarar med snömos, utan det är att Hedenmo ställer en ointressant fråga som inte gör någon klokare.

Därmed inte sagt att det är lämpligt av politiker att svara som Kinberg Batra gjorde i denna situation. Jag skulle önska att politikerna blev lite självsäkrare och vågade säga ifrån när journalister ställer fåniga frågor. Det är inte fel att låta inkompetenta journalister få skämmas.

Jag tror att politiska partier (och ibland enskilda politiker) kommer försöka skapa sina egna kommunikationskanaler för att direkt nå ut till väljarna, utan att gå omvägen via journalister och traditionell media. Vissa kommer bygga något som liknar traditionell media, och anlita lojala pseudo-journalister. Andra kommer anamma Internet och sociala media.

Visst har journalister mycket att tillföra till det demokratiska samtalet, genom att gräva, analysera, jämföra och ställa svåra frågor ibland. Tyvärr är det rätt få journalister som faktiskt tillför något nuförtiden. Många gånger skulle det vara mer givande att låta politiker själva få lägga ut texten, utan någon journalist inblandad.

Förbjud inte tiggeri

lördag 20 augusti, 2016 kl. 17:22

Socialdemokraterna överväger att införa ett förbud mot tiggeri. Miljöpartiet protesterar dock, så regeringens position i frågan är oklar. Se artikel i Aftonbladet.

Jag tror inte att ett generellt förbud mot tiggeri är en bra idé. Det tyder på en övertro på att lösa samhällsproblem med förbud, och riskerar leda till att polisens redan bristfälliga resurser fokuseras än mer fel.

Dock så finns det andra saker som kan och bör göras:

  • EU:s fria rörlighet innebär inte att man får vistas i ett annat EU-land hur länge som helst utan ordnad försörjning (tiggeri räknas inte som ordnad försörjning). Dessa regler kan tillämpas hårdare och mer konsekvent gentemot de s.k. EU-migranterna (som står för majoriteten av alla tiggare i Sverige idag). De som varit här längre än tre månader utan försörjning kan, i enlighet med befintliga regler i Sverige och EU, utvisas till hemlandet.
  • Man kan oftare och mer konsekvent avhysa olagliga bosättningar. Det bör man göra oavsett tiggeri eftersom de ställer till andra problem också.
  • Man kan ge kommuner utökade möjlighet att i lokal ordningsstadga förbjuda tiggeri på vissa platser där det är särskilt problematiskt. (Dock inte generellt i hela kommunen.)

Se tidigare inlägg.

Redan de gamla spanjorerna

söndag 14 augusti, 2016 kl. 18:16

Många nuförtiden oroar sig för att folk, i synnerhet barn, har för mycket skärmtid, alltså sitter för mycket framför datorer, surfplattor eller smarta mobiltelefoner.

Det är dock inte något nytt fenomen att folk oroar sig för alltför flitig användning av informationsteknologi. Redan för drygt fyra hundra år sedan oroade sig den världskände spanske författaren Miguel de Cervantes för detta och beskrev att huvudpersonen i hans mest kända bok Don Quijote de La Mancha blev galen genom alltför flitigt läsande av böcker.

Detta beskrivs målande i följande passage från nyutgåvan på modern spanska:

Él se enfrascó tanto en su lectura, que leyendo se le pasaban las noches en blanco y los días en sombra; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de tal manera, que acabó perdiendo el juicio.

I den senaste översättningen till svenska blir detta:

Vår ädling fördjupade sig så till den grad i sin läsning att den upptog alla hans dagar och nätter, och av för lite nattsömn och för mycket läsning torkade hans hjärna ihop och han förlorade förståndet.

Tyvärr förloras lite av slagkraften i denna passage i översättningen. Det färgstarka “leyendo se le pasaban las noches en blanco y los días en sombra” blir det lite tråkigare “läsningen upptog alla hans dagar och nätter” istället för något i stil med “han spenderade nätterna i ljus och dagarna i skugga” som hade gjort originalet mer rättvisa.

Bidrag till livsåskådningsorganisationer

torsdag 28 juli, 2016 kl. 20:35

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över statens bidrag till trossamfund, med uppdrag att finna möjligheter för staten att slippa ge bidrag till obehagliga organisationer.

I samband med detta kräver Humanisterna att bidraget ska breddas och kunna ges även till icke-religiösa livsåskådningsorganisationer. Och naturligtvis anser sig Humanisterna vara det främsta exemplet på en en sådan icke-religiös livsåskådningsorganisation i Sverige.

Trots att jag är medlem i Humanisterna så skulle jag föredra att det statliga stödet till trossamfund avskaffas helt än att det breddas och även ges till Humanisterna.

Organisationer som regelmässigt erhåller offentligt stöd utan direkta motkrav tenderar att bli byråkratiska kolosser som fjärmar sig från sitt ursprungliga syfte och istället fokuserar på internt navelskådande och att expandera organisationen för dess egen skull. Jag vill inte att Humanisterna ska utvecklas åt det hållet.

Se tidigare inlägg.

Flyktingar med jobb

lördag 11 juni, 2016 kl. 18:22

Regeringen har lagt fram ett förslag om en tillfälligt skärpt asylpolitik.

Om man inte är beredd att ompröva asylrätten i grunden så är detta ett steg i rätt riktning.

Jag tycker dock att det inte är särskilt genomtänkt att införa en ny särskild regel som säger att den som fått tillfälligt uppehållstillstånd kan få permanent med hjälp av en anställning. I princip är det bra att uppmuntra folk att försörja sig själva, men vi har redan regler om arbetskraftsinvandring som täcker detta. Det vore bättre att man ser till att de som fått tillfälligt uppehållstillstånd ges möjlighet att ansöka om att arbetskraftsinvandra utan att behöva lämna landet, men i övrigt utnyttja befintliga regler om arbetskraftsinvandring.

Orimlig människosmugglingsdom i Danmark

lördag 11 juni, 2016 kl. 17:00

En svensk man var i Berlin och lät fyra okända personer åka med honom i hans bil hem till Sverige. Han kontrollerade deras pass, men vid gränskontrollen till Danmark så hade en av dem (som visade sig vara från Iran) inte längre något något pass och svensken dömdes därför till 1 månads fängelse för människosmuggling i Danmark. Han har överklagat och väntar på rättegång i högre instans. Se artikel i Metro och SVT.

Jag vet inte exakt hur den danska lagen ser ut, men i Sveriges utlänningslag (20 kap. 8 §) står det uttryckligen att det krävs uppsåt för att någon ska dömas för människosmuggling.

Eftersom svensken visade upp sina passagerare för den danska gränskontrollen så är orimligt att anse att han hade uppsåt att hjälpa någon att olovligen komma in i Danmark. Möjligtvis kan man hävda att han agerat oaktsamt, men det är inte – och bör inte vara – straffbart.

Det bör bara betraktas som straffbar människosmuggling om man aktivt undviker gränskontroller eller utsätter folk för fara eller agerar hänsynslöst.

Jag hoppas att han frias i högre instans, och jag hoppas att dansk lagstiftning liknar det svenska och inte har straffbelagt oaktsamhet i detta sammanhang.

Om Sverige åtgärdade sin obalanserade asylpolitik så skulle problemet med människosmuggling minska utan att man behöver sätta folk som tar upp liftare i fängelse.

Globala marknader och nationella välfärdsstater

måndag 6 juni, 2016 kl. 18:17

Ulf Dahlsten skriver på DN Debatt om att äktenskapen mellan marknad och demokrati behöver förnyas.

Det finns helt klart en friktion mellan globala marknader och nationella välfärdsstater, som emellanåt blir problematisk. Många debattörer, särskilt på vänsterkanten, tenderar dock att överskatta dessa problem och samtidigt underskatta välfärdsstaternas självförvållade problem.

Problemen i EU-länder som Spanien och Grekland beror dessutom huvudsakligen på en annan friktion, nämligen den mellan nationella välfärdsstater och övernationell penningpolitik med svag demokratisk förankring. Lösningen på det problemet är att avskaffa Euron och överge ambitionen om gemensam valuta och penningpolitik i EU, som jag skrivit om tidigare.

Ett annat problem, som Dahlsten mycket riktigt påpekar, är den extrema penningpolitik med ultralåga räntor och s.k. Quantitative easing (som är en modern motsvarighet till att staten trycker extra mycket pengar och pumpar ut i ekonomin). Denna galenskap har tillämpats i stora delar av västvärlden alltsedan finanskrisen 2007-08, tyvärr även i Sverige.

Jag håller med Dalhsten att det vore mycket olyckligt om nationerna sluter sig och monterar ner de globala marknaderna. Detta skulle möjligtvis fungera hyfsat för stora rika länder vars ekonomi inte är starkt beroende av import eller export. Men det finns inte så många sådana länder i världen, jag har svårt att hitta några andra exempel än USA och EU (ifall man betraktar hela EU som ett land). Det skulle vara förödande för små länder som Sverige. Det skulle också vara dåligt för fattiga länder, även stora sådana som Kina och Indien.

Dahlsten efterlyser istället internationell samverkan och reglering av marknader. Som jag skrivit tidigare tror jag att detta är en vansklig strategi. Här måste vi vara pragmatiska och fokusera på att lösa konkreta problem, göra det mellanstatligt och gärna inom ramen för befintliga institutioner som IMF, Världsbanken, WTO, OECD. Några nya ambitiösa internationella institutioner behöver vi inte.

Bättre att fokusera på ett reformerat skattesystem. Att sänka skatten på arbete och höja på fastigheter går utmärkt att göra utan internationellt samarbete, och är en bra idé.

Orimlig IT-konsultutbildning

söndag 5 juni, 2016 kl. 17:40

Rekryterings- och bemanningsföretaget Academic Work har startat Academy som erbjuder 12-veckors intensivutbildningar och utlovar att man kan bli IT-konsult i Java eller C# efter en sådan 12-veckors kurs, utan någon tidigare kunskap eller erfarenhet av programmering. Se även artikel i DN.

Detta är rent utsagt löjligt. Enligt såväl Wikipedia som min traditionella ordbok så betyder konsult en specialist. Och det säger sig själv att man inte blir specialist på 12 veckor, det tar snarare tio år.

Nåväl, Academic Work var nog inte först med att missbruka ordet konsult i den svenska IT-branschen, nuförtiden verkar det ordet användas synonymt med personaluthyrning. Denna urvattning av begreppet är trist både för de som är specialister på riktigt, och för de som vill anlita en riktig specialist.

Men Academic Work tar nu detta missbruk av ordet konsult till en helt ny nivå genom att börja hyra ut personer med bara 12 veckors utbildning som IT-konsulter.

Jag tror att de flesta arbetsgivare normalt sett förväntar sig ett par års relevant högskoleutbildning för en “normal” programmerare (alltså inte konsult eller specialist), och bara i undantagsfall skulle anställa någon som har mindre än två års relevant högskoleutbildning eller flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet.

Det finns förvisso duktiga programmerare som är huvudsakligen självlärda, men även självinlärning tar tid, mycket mer än 12 veckor.

Skulle du låta dig opereras av en läkare med 12 veckors utbildning? Låta några med 12 veckors utbildning bygga ditt hus? Köra över en bro byggd av några med 12 veckors utbildning? Låta några med 12 veckors utbildning bygga ditt IT-system?

Vattenfalls tyska kol

lördag 4 juni, 2016 kl. 14:36

Det statliga bolaget Vattenfall planerar att sälja hela sin brunkolsverksamhet i Tyskland till det tjeckiska bolaget EPH. Detta har fått mycket kritik då det verkar som att EPH inte är beredda att ta någon miljöhänsyn, utan planerar att expandera så mycket som möjligt och driva så länge som möjligt, vilket kommer leda till omfattande utsläpp och klimatpåverkan. Se artiklar i SvD.

Som jag skrivit tidigare bör statliga bolag som Vattenfall inte driva verksamhet utomlands. Om Vattenfall hållit sig till den principen hade vi aldrig hamnat i den här soppan. Men nu sitter vi där och måste reda ut situationen.

Om man, som Miljöpartiets energipolitiske talesperson Lise Nordin villlåta kolet ligga” ska man absolut inte sälja till EPH. Det är hyckleri av Miljöpartiet att upprepa den ambitionen utan att utnyttja sitt inflytande i regeringen för att stoppa denna affär.

Det är patetiskt av regeringen att – på tvivelaktiga grunder – påstå sig vara bakbundna av juridiska teknikaliteter, istället för att ta ansvar. Det är inte första gången som Socialdemokraterna agerar så.

Jag tycker att man bör utreda ett annat alternativ än att sälja till EPH. Man bör försöka sälja brunkolsverksamheten i Tyskland till tyska staten (eller något bolag som tyska staten kontrollerar). Då får tyska regeringen kontroll över och tvingas ta ansvar för kolgruvor och kolkraftverk på sitt eget territorium.

Den nuvarande situationen där stora delar av kolenergisektorn i Tyskland ägs av utländska bolag är olycklig, för det gör att ansvaret blir delat och otydligt.

Kanske kan en renodling av ansvaret tvinga den tyska regeringen till en mer övergripande och realistisk energipolitik? Det vore bra.

Om tyska regeringen inte är beredd att ta över verksamheten så bör Vattenfall behålla den, omgående stätta stopp för nyinvesteringar och inleda en kontrollerad avveckling, som Johan Rockström kräver.

Rockström har fått en replik av två professorer som hävdar att en nedläggning av brunkolsverksamheten i Tyskland inte kommer få någon positiv klimateffekt p.g.a. EU:s system med utsläppsrätter (EU ETS). Tyvärr har de en övertro på hur effektivt EU ETS är. I själva verket är systemet otillräckligt och inte alls vattentätt, vilket det finns flera exempel på. Och det finns ingen garanti för att systemet kommer att bli bättre i framtiden.

Det är viktigare att göra konkret skillnad på marken (eller snarare under marken) än att förlita sig på abstrakta system. Dessutom kan – och bör – Vattenfall annullera de utsläppsrätter de får över, vilket leder till minskad klimatpåverkan även inom ramen för EU ETS.