Kriminellt belastade terrorister

söndag 7 maj, 2017 kl. 21:18

Det senaste islamistiska terrordådet i Paris följer ett tydligt mönster, gärningsmannen är sedan tidigare känd av polisen och kriminellt belastad. Gärningsmannen i det här fallet har suttit i fängelse flera gånger. Senast 2014 dömdes han till fyra års fängelse för våldsamt rån, men av oklar anledning släpptes han fri redan 2015.

Precis som i terrordådet i Bryssel mars 2016 så hade detta dåd kunnat förhindrats om de som döms till fängelse sitter inlåsta eller hålls under sträng övervakning tills strafftiden löper ut.

Tänk om vi kunde fundera över hur vi ska övervaka dömda brottslingar istället för planlös massövervakning av hela befolkningen.

Flyktingkrisen

söndag 7 maj, 2017 kl. 20:52

Forskarna Alexander Betts och Paul Collier har intressanta och tänkvärda saker att säga om flyktingkrisen och vår oförmåga att hantera den på ett vettigt sätt.

Det är inte rimligt att vår huvudsakliga hantering av flyktingkriserna i länder som Syrien, Somalia och Eritrea är att ta emot de som på egen hand lyckas ta sig den långa vägen från hemlandet till vår gräns och söka asyl här. Det är ett synnerligen passivt och ogenomtänkt sätt, dessutom dyrt och ineffektivt.

Som Betts och Collier skriver borde vi istället fokusera på att erbjuda flyktingarna skydd och en dräglig tillvaro så nära sitt hem som möjligt. Som jag skrivit tidigare är det dags att omtolka asylrätten till att innebära att få skydd på en säker plats, inte att få flytta vill valfritt land i världen.

Migration till geografiskt, kulturellt och ekonomiskt avlägsna länder som Sverige bör inte vara något förstahandsalternativ. I den mån det är nödvändigt bör det hanteras genom systemet med kvotflyktingar som får en säker resa hit och har uppehållstillstånd färdigt när de sätter foten på svensk mark.

De pengar som vi idag lägger på flyktingmottagning vid gränsen skulle kunna göra mycket större nytta om de satsas på att ge flyktingar en säker och dräglig tillvaro nära sitt hem. Här borde vi ge mer ekonomiskt stöd till de fattiga länder som gränsar till flyktinghärdar (t.ex. Libanon, Jordanien, Etiopien och Kenya).

(Detta innebär inte att migration i sig är något dåligt, men det bör ske på andra sätt så som arbetskraftsinvandring.)

Hög tid att ta kontroll över gränsen

tisdag 11 april, 2017 kl. 21:42

Den som utförde fredagens terrordåd i centrala Stockholm var en 39-årig man från Uzbekistan. Han kom till Sverige 2014 och sökte asyl, men fick avslag 16 juni 2016. Han lämnade dock inte landet utan avvek och har sedan dess levt som s.k. papperslös här. Sedan 24 februari har han varit efterlyst för att utvisas från Sverige. Dessutom har Säpo haft spaning på honom. Se artikel i DN.

Han är inte ensam, enligt Polisen finns det 12500 personer i liknande situation i Sverige, personer som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och sedan avvikit och lever som papperslösa.

Det innebär inte att man bör misstänka alla papperslösa för att vara terrorister. Men det pekar på problemet med att våra myndigheter i praktiken har förlorat kontrollen på vilka som vistas i Sverige.

Enligt polisen är det också mycket svårt för dem att utvisa personer till just Uzbekistan, och så vitt jag förstått gäller samma sak för fler länder.

Detta innebär att det i praktiken är mer eller mindre fritt fram för vem som helst i hela världen som lyckas ta sig till Sveriges gränsa att leva här i frihet under lång tid. Det är bara att söka asyl, och sedan om/när ansökan avslås avvika. Förvisso får man då leva ett hårt liv som papperslös, men för många från t.ex. Uzbekistan kan det nog framstå som bättre än hemlandet. Risken för att bli utvisad med tvång förefaller rätt så låg. Svårigheten ligger i att ta sig från hemlandet till Sveriges gräns. Sveriges asylprövning är tämligen oviktig i sammanhanget.

Det har börjat debatteras hur utvisningen av asylsökande som fått avslag ska bli mer effektiv, samt hur man ska kunna prioritera dem som är potentiellt farliga. Det är bra, här finns mycket att göra. Men det borde också debatteras varför det idag finns så många personer som väntar på avvisning på fri fot i Sverige, och hur vi kan undvika att de blir fler framöver.

Som jag skrivit tidigare så borde Sverige helt sluta ta emot långväga asylsökande vid gränsen, och istället under ordnade former ta emot fler kvotflyktingar.

Om man inte är beredd att gå så långt så borde man se till att snabba upp asylprocessen avsevärt, och låta alla asylsökande bo på slutna förläggningar tills beslut är fattat, för att försvåra för dem att avvika vid avslag. Eller åtminstone använda elektronisk fotboja.

Dessutom bör dagens tillfälliga gränskontroller behållas tills vidare. Detta för att förhindra att folk kommer hit och direkt avviker, utan att ens söka asyl (det var inte helt ovanligt innan gränskontrollerna infördes).

Rädda arbetskraftsinvandringen

fredag 24 februari, 2017 kl. 22:47

Socialdemokraterna och LO går nu till attack mot den fria arbetskraftsinvandring som Sverige haft sedan 2008, se artiklar i DN.

På senare tid har ett antal fall där högkvalificerade arbetskraftsinvandrare blivit utvisade p.g.a. orimligt stelbenta regler uppmärksammats. Detta tar nu Socialdemokraterna och LO som intäkt för att vilja rulla tillbaka utvecklingen och återinföra den arbetsmarknadsprövning som rådde före 2008, alltså att staten ska avgöra vilka yrken som är bristyrken och vilka som är kvalificerade.

Det kan låta bra att prioritera arbetskraftsinvandring till kvalificerade bristyrken, t.ex. inom IT. Men om S+LO får bestämma så kommer det leda till att det blir i det närmaste omöjligt med arbetskraftsinvandring till yrken som staten inte betraktar som kvalificerade bristyrken.

Detta är principiellt fel. Det bör inte vara statens roll att avgöra vilka vilka yrken det råder brist i, eller vilka som är kvalificerade. Det bör vara upp till varje enskild arbetsgivare att avgöra från fall till fall.

Det finns andra sätt att hantera de problem vi ser idag, men den sittande socialdemokratiskt dominerade regeringen har hittills visat noll intresse för att göra något.

Till att börja med bör felaktiga villkor leda till att arbetsgivarna straffas istället för att arbetstagarna utvisas, se tidigare inlägg.

Långa handläggningstider bör hanteras genom att Migrationsverket ges mer resurser till att hantera arbetskraftsinvandring, och att dessa ökade resurser öronmärks till just arbetskraftsinvandring och inte används för att hantera asylinvandring. Mina förslag till en reformerad asylinvandring skulle frigöra resurser på Migrationsverket som kan användas till att hantera arbetskraftsinvandring.

Varning för Internetcensur

onsdag 15 februari, 2017 kl. 22:01

Patent- och Marknadsöverdomstolen har i en prejudicerande dom ålagt Bredbandsbolaget att blockera sina kunders åtkomst till The Pirate Bay och Swefilmer p.g.a. att dessa begår upphovrättsintrång.

Domen är prejudicerande och inte möjlig att överklaga. Detta innebär att vi kan få se fler liknande domar mot andra Internetleverantörer och gällande andra sajter framöver.

Detta är olyckligt och allvarligt av flera skäl.

Dels underminerar det den viktiga mere conduit-principen som säger att Internetleverantörer, liksom postoperatörer, inte kan hållas ansvariga för vilken information som skickas.

Även om det anses uppenbart att just The Pirate Bay och Swefilmer huvudsakligen ägnar sig åt grovt upphovsrättsintrång så finns det nu risk att Internetleverantörer för att undvika dyra rättsprocesser kommer att blockera sajter till höger och vänster på lösa grunder efter vaga anklagelser. Därmed skulle rättssäkerheten hotas då det blir upp till Internetleverantörerna att avgöra vad som ska blockeras. Även om dessa två exempel är uppenbara så är det inte alltid så lätt att avgöra vad som är otillåtet upphovsrättsintrång.

Slutligen bygger detta vidare på en teknisk och juridisk infrastruktur för censur av Internet som kan komma att användas för andra skäl framöver. Det började med barnpornografi, nu blir det upphovsrättsintrång. Vad blir nästa steg? All pornografi kanske? Eller radikalisering?

Läs även Oscar Swartz och Piratpartiet.

Korruptionsbekämpning

tisdag 24 januari, 2017 kl. 22:45

Enligt en artikel i Fokus så kommer USA:s ledande roll i världen på korruptionsbekämpning att försvagas nu när Donald Trump är president.

Om man ska försöka sig på en välvillig tolkning av Trumps uttalanden så skulle man kunna säga att det kanske inte bör vara statens roll att lägga sig i om det mutas inom näringslivet, så länge övriga lagar och regler följs.

Problemet är dock att i många fall så sker inte korruptionen strikt inom det privata näringslivet, utan något stat/delstat/kommun är också inblandad i form av politiker, myndigheter eller bolag med någon form av statligt sanktionerat monopol (t.ex. på någon form av infrastruktur).

Ett närliggande exempel på detta är när Telia mutade dottern till Uzbekistans president.

Grundproblemet är i och för sig att det lönade sig att betala mutor till presidentdottern, men det är svårt för något annat land att göra något åt detta direkt. Det vi kan göra är att förhindra våra företag att delta i korruptionen.

Denna korruption drabbar främst Uzbekistan och dess befolkning, och att Sverige förhindrar våra företag att delta i korruptionen i fattiga länder kan ses som en form av bistånd.

Det vore kanske lämpligt att reformera lagstiftningen kring mutor för att tydliggöra det särskilt allvarliga i att muta en statlig aktör. Att ett privat företag mutar ett annat privat företag kan ses som mindre allvarligt och jämföras med karteller och andra konkurrensbegränsningar.

Hur vi kan stoppa orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare

fredag 23 september, 2016 kl. 13:56

Återigen uppmärksammas en orimlig utvisning av en arbetskraftsinvandrare. En person med tillsvidareanställning i Sverige vägras förlängt uppehållstillstånd och utvisas till Pakistan eftersom en tidigare arbetsgivare slarvat med en tjänstepensionsförsäkring.

Det är helt orimligt att slarv från arbetsgivarens sida ska leda till att den anställde blir utvisad. Detta visar tydligt att lagstiftningen måste ändras. Lösningen är att det arbetserbjudande som ligger till grund för arbetstillståndet blir juridiskt bindande för arbetsgivaren när arbetstillstånd beviljas och anställningen inletts. Om Migrationsverket senare upptäcker att arbetsgivaren inte uppfyllt sina åtaganden så får man helt enkelt tvinga arbetsgivaren att göra det, med hjälp av Kronofogden om så krävs. Även om den anställde har bytt jobb under tiden.

Se tidigare inlägg.

Medietränade politiker och skandalkåta journalister

torsdag 1 september, 2016 kl. 21:27

Den före detta politiska reporten Wilhelm Behrman ondgör sig i Expressen över dagens medietränade politiker.

Det här problemet har dock två sidor. Journalisterna har lika stort skuld i att problemet uppkommit, och delar ansvaret att lösa det. Det är inte så konstigt att politiker blir defensiva när journalister ofta anstränger sig för att sätta dit politiker, och fokuserar mer på det politiska spelet än på sakpolitik.

Behrmans eget exempel är en bra illustration över det:

Gång på gång frågar Agendas programledare Anna Hedenmo moderatledaren Anna Kinberg Batra om hennes parti någonsin kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Gång på gång svarar Kinberg Batra med inrepeterat snömos som inte gör någon klokare.

Huvudproblemet i den situationen är inte att Kinberg Batra svarar med snömos, utan det är att Hedenmo ställer en ointressant fråga som inte gör någon klokare.

Därmed inte sagt att det är lämpligt av politiker att svara som Kinberg Batra gjorde i denna situation. Jag skulle önska att politikerna blev lite självsäkrare och vågade säga ifrån när journalister ställer fåniga frågor. Det är inte fel att låta inkompetenta journalister få skämmas.

Jag tror att politiska partier (och ibland enskilda politiker) kommer försöka skapa sina egna kommunikationskanaler för att direkt nå ut till väljarna, utan att gå omvägen via journalister och traditionell media. Vissa kommer bygga något som liknar traditionell media, och anlita lojala pseudo-journalister. Andra kommer anamma Internet och sociala media.

Visst har journalister mycket att tillföra till det demokratiska samtalet, genom att gräva, analysera, jämföra och ställa svåra frågor ibland. Tyvärr är det rätt få journalister som faktiskt tillför något nuförtiden. Många gånger skulle det vara mer givande att låta politiker själva få lägga ut texten, utan någon journalist inblandad.

Förbjud inte tiggeri

lördag 20 augusti, 2016 kl. 17:22

Socialdemokraterna överväger att införa ett förbud mot tiggeri. Miljöpartiet protesterar dock, så regeringens position i frågan är oklar. Se artikel i Aftonbladet.

Jag tror inte att ett generellt förbud mot tiggeri är en bra idé. Det tyder på en övertro på att lösa samhällsproblem med förbud, och riskerar leda till att polisens redan bristfälliga resurser fokuseras än mer fel.

Dock så finns det andra saker som kan och bör göras:

  • EU:s fria rörlighet innebär inte att man får vistas i ett annat EU-land hur länge som helst utan ordnad försörjning (tiggeri räknas inte som ordnad försörjning). Dessa regler kan tillämpas hårdare och mer konsekvent gentemot de s.k. EU-migranterna (som står för majoriteten av alla tiggare i Sverige idag). De som varit här längre än tre månader utan försörjning kan, i enlighet med befintliga regler i Sverige och EU, utvisas till hemlandet.
  • Man kan oftare och mer konsekvent avhysa olagliga bosättningar. Det bör man göra oavsett tiggeri eftersom de ställer till andra problem också.
  • Man kan ge kommuner utökade möjlighet att i lokal ordningsstadga förbjuda tiggeri på vissa platser där det är särskilt problematiskt. (Dock inte generellt i hela kommunen.)

Se tidigare inlägg.

Redan de gamla spanjorerna

söndag 14 augusti, 2016 kl. 18:16

Många nuförtiden oroar sig för att folk, i synnerhet barn, har för mycket skärmtid, alltså sitter för mycket framför datorer, surfplattor eller smarta mobiltelefoner.

Det är dock inte något nytt fenomen att folk oroar sig för alltför flitig användning av informationsteknologi. Redan för drygt fyra hundra år sedan oroade sig den världskände spanske författaren Miguel de Cervantes för detta och beskrev att huvudpersonen i hans mest kända bok Don Quijote de La Mancha blev galen genom alltför flitigt läsande av böcker.

Detta beskrivs målande i följande passage från nyutgåvan på modern spanska:

Él se enfrascó tanto en su lectura, que leyendo se le pasaban las noches en blanco y los días en sombra; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de tal manera, que acabó perdiendo el juicio.

I den senaste översättningen till svenska blir detta:

Vår ädling fördjupade sig så till den grad i sin läsning att den upptog alla hans dagar och nätter, och av för lite nattsömn och för mycket läsning torkade hans hjärna ihop och han förlorade förståndet.

Tyvärr förloras lite av slagkraften i denna passage i översättningen. Det färgstarka “leyendo se le pasaban las noches en blanco y los días en sombra” blir det lite tråkigare “läsningen upptog alla hans dagar och nätter” istället för något i stil med “han spenderade nätterna i ljus och dagarna i skugga” som hade gjort originalet mer rättvisa.