Archive for januari, 1970

Ingerö briljerar angående Ryssland och försvarsläget: “På motsvarande sätt har de socialdemokratiska regeringarna lagt ned, bland mycket mycket annat, vårt förband på Gotland – på grund av vad Per Nuder kallade “det allmänt goda säkerhetspolitiska läget” – och därmed frigjort resurser som FRA nu ska använda för att leta efter mail från sexy_putin83@hotmail.com i alla […]

Polisen i Västerås har bestämt sig för att det är viktigare att jobba med människohandel och trafficking, snarare än att på eget initiativ (ingen anmälan har tydligen kommit in) ägna en massa resurser för att ta fast vanliga sexköpare. Oavsett vad man tycker om sexköp, så låter det som en ypperligt vettig prioritering. Den åsikten […]

Riksåklagaren vill att antalet DNA-prover vid brottsutredningar skall öka, för att höja kvaliteten på förundersökningar. Det kan tyckas låta klokt, och i flera fall är det säkert det, om DNA-provet kan tjäna som komplement till annan bevisning. Våldsbrott och sexualbrott skulle säkerligen tjäna på några fler DNA-prov. Men att från det kräva DNA-topsning som rutin, […]

Lagförslaget om “grooming”, dvs. när vuxna kontaktar barn online i sexuella syften, har varit ute på remiss, och svaren har nu sammanställts. Från de flesta instanser är svaren positiva till lagen, men några sågar förslaget helt, eller kritiserar det skarpt, däribland både advokatsamfundet, JO och RFSU. Jag har skrivit om grooming flera gånger innan, och […]

“Det beror på hur man ser det. Man måste känna till lite om personerna och vad som låg bakom detta. Vi såg allmänt att Dan Jönsson i sig inte är någon mördare. Han är en mycket timid människa och fick mycket goda vitsord av sina arbetskamrater.” – Björn Alven, nämndeman (fp), om att en småbarnspappa […]

Regeringen har gått ut med ett nytt utspel om att det skall bli hårdare krav för anhöriginvandrare. Kortfattat innebär det att den anhöriga som är bosatt i Sverige kommer vara tvungen att visa upp möjlighet till försörjning och boende för att familjemedlemmar skall få uppehållstillstånd i landet. Det kommer inte gälla flyktingar, anhöriga till barn […]

Polisen i Västerås har bestämt sig för att det är viktigare att jobba med människohandel och trafficking, snarare än att på eget initiativ (ingen anmälan har tydligen kommit in) ägna en massa resurser för att ta fast vanliga sexköpare. Oavsett vad man tycker om sexköp, så låter det som en ypperligt vettig prioritering. Den åsikten […]

Riksåklagaren vill att antalet DNA-prover vid brottsutredningar skall öka, för att höja kvaliteten på förundersökningar. Det kan tyckas låta klokt, och i flera fall är det säkert det, om DNA-provet kan tjäna som komplement till annan bevisning. Våldsbrott och sexualbrott skulle säkerligen tjäna på några fler DNA-prov. Men att från det kräva DNA-topsning som rutin, […]

Lagförslaget om “grooming”, dvs. när vuxna kontaktar barn online i sexuella syften, har varit ute på remiss, och svaren har nu sammanställts. Från de flesta instanser är svaren positiva till lagen, men några sågar förslaget helt, eller kritiserar det skarpt, däribland både advokatsamfundet, JO och RFSU. Jag har skrivit om grooming flera gånger innan, och […]

“Det beror på hur man ser det. Man måste känna till lite om personerna och vad som låg bakom detta. Vi såg allmänt att Dan Jönsson i sig inte är någon mördare. Han är en mycket timid människa och fick mycket goda vitsord av sina arbetskamrater.” – Björn Alven, nämndeman (fp), om att en småbarnspappa […]