Archive for november, 2006

Det är idag många gånger orimligt dyrt att åka tåg i Sverige. Det är absurt att det i vissa fall är billigare att ta flyget på en sträcka som Stockholm-Göteborg. Hur kommer det sig? Jo, flyget är konkurrensutsatt, flera bolag konkurrerar på sträckan Stockholm-Göteborg. Men SJ har monopol på att köra tåg mellan Stockholm och […]

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att den av förra regeringen beslutade, men ännu inte införda, flygskatten ska slopas. Denna flygskatt skulle tas ut som ett fast belopp per passagerare. Tanken bakom flygskatten var helt rätt. Flygtrafiken har en påtaglig klimatpåverkan, inte minst p.g.a. att utsläppen på hög höjd ger större klimatpåverkan än motsvarande utsläpp på […]

Ekonomiprofessor Lars Calmfors skriver på DN Debatt idag att regeringens förslag att höja a-kasseavgiften är mindre lyckat. Precis vad Bloggregeringen påpekade för drygt två veckor sedan.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) öppnar i en intervju i DN för “bompeng”, d.v.s. avgift för att köra på nybyggda vägar i syfte att finansiera bygget. Om det är så att näringslivet efterfrågar en ny väg för sina egna tunga transporter så kan det vara rimligt att ta ut avgift av tunga fordon som kör på […]

Carl Bildt måste sälja alla sina värdepapper i oljebranschen, närmare bestämt i Lundin Petroleum. Olja har blivit centralt i relationer länder emellan, och utrikespolitiska avvägningar kommer att ha inverkan på oljepriserna. Det räcker inte med att sälja aktierna i Vostok Nafta, och det finns ingen anledning för honom att utan justeringar, hålla fast vid sina […]