Archive for mars, 2007

Regeringen har beslutat att inte tillåta exploatering av Städjan. Se artikel i DN. Ett bra beslut av regeringen, det visar att man tar miljöbalken på allvar. Att ge tillstånd till exploatering hade skapat ett olyckligt prejudikat som skulle urvattna det skydd som miljöbalken är avsedd att ge. Att bygga en skidanläggning kan inte rimligtvis anses […]

Idag kom då beslutet om skatteavdrag för hushållsnära tjänster, och kanske inte så överraskande sade Socialdemokraterna och vänsterpartiet tvärnej till förslaget. Inte för att deras opposition betyder något i det parlamentariska läge som ändå är, utan oppositionen ska väl som alltid annars mera ses som ett försök att bolstra sina kärntrupper. Men förslaget ligger ändå […]