Archive for juni, 2007

Lagen om fastställande av könstillhörighet är från 1972, alltså vid början av ett decennium under vilket svensk vänster demonstrerade mot homosexualitet som borgerlig dekadens. Värre än att lagen är gammal är att den tagit form av dåtidens diskriminering: den som vill byta kön måste vara ogift, svenskt medborgare – och dessutom steril. Flera riksdagspartier är […]

Fredrik Federley har idag på sin blogg meddelat att Centerns riksdagsgrupp tänker frysa ut honom om han röstar mot förslaget på att ge FRA utökade möjligheter till att spionera på Sveriges befolkning. Att bloggregeringen är mot förslaget behöver knappast sägas. Det är såklart så att partipiskan oftast gäller. Vad som än påstås har vi inte […]

Nu slutar tullen att beslagta sk nätsprit i brist på konkreta direktiv. Det svenska alkoholmonopolet är på god väg att självdö medan vi lapar sol och tidningarna brottas med nyhetstorka. Själv hade jag föredragit att vår nya regering initierat avvecklingen, men allt som oftast är det en kombination av slump, oklara direktiv och civilt motstånd […]

Bloggregeringens syfte är att utgöra en samlad liberal kritik av den borgerliga alliansregeringen, att visa att ett mer liberalt Sverige är möjligt. Det är ett uppfriskande perspektiv, särskilt med tanke på att såväl socialdemokrater som moderater i gammelmedia vanligtvis angrips från vänster, och jag är därför glad att statsministern frågat mig om jag vill ansluta till hans […]

Miljöbalkens andra kapitel innehåller ett antal s.k. hänsynsregler. De är överlag rimliga och bra, förutom denna regel: 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Alla rationella aktörer som bedriver en verksamhet […]

När statsministern kallade (mailade) och ville ha med mig i regeringen, borde jag givetvis ha bett om en veckas betänketid. Jag svarade emellertid ja efter fem minuter – när bloggosfären kallar så måste man ställa upp. Som den liberala skugg-blogg-regeringens kulturminister kommer jag att tvingas skärpa tankarna, vi liberaler är inte är så värst förtjusta […]

Riktiga regeringar har regeringsombildning med jämna mellanrum, så även bloggregeringen. Fast det är en liten fuskombidlning för allt vi har gjort är att skaffa två ministrar till. Attila Toth – Kulturminister Med en fil kand examen i klassisk arkeologi och idéhistoria, och ett vasst ritstift är Attila Toth självskriven som kulturminister. Fredrik Westerlund – Socialminister […]

Jag tycker att debatten om privatimport av alkohol är lite märklig. Man diskuterar några lådor av Rioja, som om det vore viktigt, eller så pratar man om principen om fri rörlighet, dvs att hinder mot privatimport är ett handelshinder och skulle skada den fria konkurrensen, vilket inte är en rimlig inställning. Från motståndarsidan hävdar man […]

En utredning om vården föreslår vårdpeng. Det har jag föreslagit också, många gånger, både här och på min egen blogg. Bloggregeringen kan inte göra annat än att å det starkaste rekommendera Göran Hägglund att ta det förslaget på allvar. Och tvekar han så kan jag erbjuda honom en liten rundtur i den franska primärvården, så […]