Archive for augusti, 2007

Socialstyrelsen har föreslagit att föräldrar ska ha rätt att få till religiöst motiverad omskärelse av sina barn utfört inom den offentliga sjukvården, och att landstingen ska ha skyldighet att erbjuda detta. Enligt en artikel i DN så tycker Kristdemokraterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna att det är en bra idé. Det är ett galet förslag. Den offentligt […]

Sjuksköterskan och folkhälsovetaren Ann-Lis Söderberg ger socialministern några råd på Svenska dabladets Brännpunkt och ämnet för dagen är hur antalet aborter kan minskas. Som liberal skuggminister åt socialministern är det min plikt att dechiffrera Söderbergs till godhjärtighet förklädda religiösa moralism. Det är anmärkningsvärt och skrämmande att ingen nedgång i aborttalen noterats på drygt 30 år, […]