Archive for september, 2007

Värdetransportrånen ökar, åtminstone om man utgår från mediebilden. Utan att ha giltig statistik i ämnet kan vi utgå ifrån att rånen utgör ett hot mot samhället. Nu senast rånades ett bolag som sköter transport av utländsk valuta, de inställer tills vidare sina transporter, vilket kan ge upphov till brist på utländsk valuta. Värdetransportbolaget kräver att […]

“Nej, nya lagar fungerar sällan om de inte uppfattas som relevanta och därtill följs av förstärkta resurser till rättsväsendet. Här har vi ännu ett exempel på att det stiftas lag utan tanke på att se till så att lagen verkligen kan efterlevas. Det urholkar tyvärr tilltron till rättstaten.” Så kommenterade Fredrik Reinfeldt lagen om nedladdning […]

De fyra centerstatsråden skriver på DN Debatt om satsning på hållbara stadsmiljöer. Tyvärr verkar satsningen inskränka sig till 340 miljoner kronor i statsbudgeten som bl.a.ska gå till att “främja integrerade lösningar för vatten, energi och avlopp“. Det är svårt att se den principiella skillnaden mellan detta och den klassiska sossestrategin att planlöst slänga ut pengar […]

SIS backar

SIS styrelse har nu ogiltigförklarat omröstningen om OOXML och säger att Sverige kommer lägga ner sin röst i den internationella omröstningen i ISO. Se artikel i DN och pressmeddelande från SIS. Det är bra att man uppmärksammar missförhållanden, även om man inte säger något om problematiken med möjliga röstkupper. Samtidigt är det illa att det […]