Author Archive for Attila

Sexköpslagen är en flopp. Lagen syftar enbart till att frisera gator och torg, så vi slipper se “eländet”, samt för att döva moral- och kulturelitens samvete. Allt enligt devisen: det man inte ser behöver man inte bekymra sig om. Lagen har inte heller haft någon mätbar effekt.

Sexköpslagen strider mot västerländska liberala värderingar och de mänskliga […]

Sexköpslagen är en flopp. Lagen syftar enbart till att frisera gator och torg, så vi slipper se “eländet”, samt för att döva moral- och kulturelitens samvete. Allt enligt devisen: det man inte ser behöver man inte bekymra sig om. Lagen har inte heller haft någon mätbar effekt.

Sexköpslagen strider mot västerländska liberala värderingar och de mänskliga […]

När Jan Björklund kräver 4 nya kärnkraftverk hoppas jag att han menar att anläggningarna ska innehålla den senaste tekniken? Och inte gammal skåpmat från 70-talet, såsom våra befintliga kärnkraftverk är byggda. Om vi ska satsa på ny teknik, kan man vidare fråga sig vem som ska utveckla denna teknik? Forskningen kring kärnkraft har knappast premierats […]

När Jan Björklund kräver 4 nya kärnkraftverk hoppas jag att han menar att anläggningarna ska innehålla den senaste tekniken. Och inte gammal skåpmat från 70-talet, såsom våra befintliga kärnkraftverk är byggda. Om vi ska satsa på ny teknik, kan man vidare fråga sig vem som ska utveckla denna teknik? Forskningen kring kärnkraft har knappast premierats […]

Stadsbyggnads- och trafikborgarrådet Mikael Söderlund (m) vill förtäta Stockholms stadsmiljö, ca 34 skyskrapor ska byggas, framförallt i förort, närförort och vid tullarna.
I hans resonemang märks en respekt för det gamla, men också en längtan att utveckla staden och utvidga den, samt förse dessa delar med synliga landmärken. Precis som man gjort under alla tider.
Jag gillar […]

De nya moderaterna gör verkligen skäl för namnet. Erlander-nostalgi, preussisk ordning i statsfinanserna och sparsamhet gäller. Kommunalskatten sänks med tio öre i snitt, i vissa kommuner lite mer, men generellt sett handlar det om marginella skattesänkningar. Vart tog den ekonomiska friheten vägen? Friheten att kunna spara och lägga undan en slant? Friheten att kunna köpa […]

Den borgerliga alliansen har våndats under sin korta regeringstid, först kom skandalerna, där obetalda tv-licenser och svart arbetskraft tyngde några av ministrarna. Sedan följde ramaskrin då a-kasseavgiften höjdes medan utbetalningarna sänktes för vissa grupper. Få märker regeringens skattelättnader, och reformerna låter vänta på sig; det känns som om socialdemokraterna fortfarande sitter vid makten. Om jag […]

Kommer alliansregeringen att ge upp tanken om en fri hyresmarknad? Håller de på att acceptera den planekonomiska lösning vi har för närvarande, där vi subventionerar rika innerstadsbors lägenheter, medan folk i förorterna betalar överpriser för sina nedgångna lägenheter? Samtidigt dräneras innerstaden på hyresrätter eftersom de flesta vill ombilda till bostadsrätter, vilket är fullt begripligt; man […]

Värdetransportrånen ökar, åtminstone om man utgår från mediebilden. Utan att ha giltig statistik i ämnet kan vi utgå ifrån att rånen utgör ett hot mot samhället. Nu senast rånades ett bolag som sköter transport av utländsk valuta, de inställer tills vidare sina transporter, vilket kan ge upphov till brist på utländsk valuta. Värdetransportbolaget kräver att […]

Socialstyrelsen skyller på slarv och att folk har misstolkat dem, folk med utbrändhets-symptom ska få sjukskriva sig. Ännu ett pedagogiskt misstag från regeringen, som har allvarliga problem med att presentera sin politik och sina reformer. Det lilla misstaget resulterade i en hätsk debatt både i klassiska media och i bloggosfären. Förmodligen handlar debatten också om […]