Author Archive for Björn

Solarier och friskvård är en het fråga inom konkurrensjuridiska grupper. Orsaken är att kommuner ofta har solarier, kurser och friskvård till priser som vida understiger det som privata aktörer kan erbjuda. Dessutom smusslas de privata aktörerna undan på dåliga tider och hyran sätts omotiverat högt. Detta handlar naturligtvis om en snedvriden konkurrens, där kommuner går in som […]

Politik som pekoral

En pekoral är ett verk med ett riktigt syfte, ett där upphovspersonens avsikter är ärliga och seriösa, men där författaren gör något misstag som gör att verket får en komisk eller absurd prägel. Med den definitionen i bakhuvudet kan man titta på den politiska debatt som varit här i landet där Bodströmsamhället numera läggs Beatrice […]

Idag har Sven-Otto Littorin blivit intervjuad i SR:s lördagsintervju, och det man har ekande i huvudet efter att ha lyssnat färdigt är detta ständiga försvar av facket, kollektivavtalen, arbetsrätten, Vaxholm och HRF:s kampanj mot salladsbaren. Oavsett vad som händer så ställer sig Littorin på fackets och kollektivets sida mot individen, och det är ju inte […]

Den så kallade Svenska Modellen på arbetsmarknaden handlar om makt – om arbetsgivarnas och om fackförbundens makt. Ju mera centraliserat avtalsskrivandet är, desto mer sprider sig en känsla av trygghet och förnöjelse både i arbetsgivar- och löntagarleden. Centrala avtal betyder mindre konflikt, färre förlorade arbetsdagar, högre produktivitet, och mindre frihet för den enskilda individen. Den […]

Wille på bloggen The Libertarian in Room 101 tar upp ett intressant ämne – vårt förhållande till Kriget mot Terrorismen, och med anledning av de stora dödstalen i Irak varje dag kan det vara värt att studera frågan ur ett mera liberalt perspektiv. Kriget mot terrorismen är egentligen rätt bisarrt därför att vi tycks ha […]

Det finns inget självändamål med att flytta ut verk och myndigheter till runt om i landet, och det kan bara bidra till en mera ineffektiv förbrukning av skattebetalarnas pengar eftersom verken och myndigheterna måste bygga upp en transportinfrastruktur för att ta sig hit till Stockholm. Det betyder flera resor, fler hotellövernattningar, mera milersättningar – det […]

Mauricio Rojas beklagar sig i gårdagens Dagens Nyheter, på debattsidan, att alliansen har försuttit ett gyllene tillfälle för en kompromiss om invandringspolitiken. Det kan man ju tycka, förstås, och man kanske kan efterlysa en mera partiöverskridande kompromiss. Utgångspunkten måste vara att det är bättre att börja på nytt och från början utgå från ett individperspektiv […]

Ett av de allra bästa sätten att höja effektiviteten inom vården är att låta patienterna som ska utnyttja vården välja själva. Det säger sig självt att en restaurang med ett smutsigt kök, äcklig mat och otrevlig personal inte blir långlivad på den extremt konkurrensutsatta marknad som restaurangbranschen är. Av någon anledning så kortsluts detta när […]

Det finns egentligen fyra saker jag skulle vilja se utförda under den närmaste mandatperioden: två är nationella frågor, och två är internationella. Uppluckring av LAS Ett skifte från bidragsberoende till jobb Borttagandet av handelshinder inom EU Borttagande av CAP – Common Agricultural Policy – inom EU. En uppluckring av LAS är inte den fara som […]