Author Archive for Dennis

I Sverige är dynamiska effekter i ekonomin förbjudna. Man kan i alla fall tro det, eftersom begreppet används som skällsord och något som tas till när man vill utmåla en ekonomisk reform som dålig. Därför ska skattesänkningar på ett område “finansieras” genom att de motverkas på annat håll. Ett uppenbart exempel är när den borgerliga […]

Inom det finanspolitiska området finns det en rad olika åtgärder som borde genomföras. En del av dem är kanske mer av akademisk art, medan andra har direkt koppling till den ekonomiska politiken. Det förstnämnda handlar bland annat om förbättringar av den ekonomiska statistiken, och det sistnämnda en omläggning av skattepolitiken. Jag kommer här ta upp […]