Author Archive for Freddi

Innan folkpartiet blev ett regeringsparti fanns det ett och annat tydligt ställningstagande som det kan vara värt att lyfta fram och påminna om. Ur den ekonomisk-politiska motionen från 2005: Sverige måste sätta skattestopp – vi har redan världens högsta skatter. Skattehöjningar skapar fler problem än de löser. Men det var då och då är då […]

Sedvanlig middag med i Stockholm närvarande ministrar. Som vanligt välsmakande spis tillsammans med några korta ord om de frågor som är av störst vikt. Själv var jag tvungen att rusa åstad för att hinna med nattplanet till New York och jag missade därför den säkerligen trevliga öl som några av de mest kvällspigga ministrarna brukar […]

Sjuksköterskan och folkhälsovetaren Ann-Lis Söderberg ger socialministern några råd på Svenska dabladets Brännpunkt och ämnet för dagen är hur antalet aborter kan minskas. Som liberal skuggminister åt socialministern är det min plikt att dechiffrera Söderbergs till godhjärtighet förklädda religiösa moralism. Det är anmärkningsvärt och skrämmande att ingen nedgång i aborttalen noterats på drygt 30 år, […]

Folkpartiet funderar på det här med tillfällig föräldrapenning, populärt kallat vab för vård av sjukt barn, och kommer fram till något alldeles utmärkt. Den tillfälliga föräldrapenning som tidigare var föräldrarnas privilegium och som på senare tid har varit en möjlighet för den som avstår sitt vanliga jobb, ska i framtiden kunna kvitteras ut av studenter, […]

Lagen om fastställande av könstillhörighet är från 1972, alltså vid början av ett decennium under vilket svensk vänster demonstrerade mot homosexualitet som borgerlig dekadens. Värre än att lagen är gammal är att den tagit form av dåtidens diskriminering: den som vill byta kön måste vara ogift, svenskt medborgare – och dessutom steril. Flera riksdagspartier är […]

Bloggregeringens syfte är att utgöra en samlad liberal kritik av den borgerliga alliansregeringen, att visa att ett mer liberalt Sverige är möjligt. Det är ett uppfriskande perspektiv, särskilt med tanke på att såväl socialdemokrater som moderater i gammelmedia vanligtvis angrips från vänster, och jag är därför glad att statsministern frågat mig om jag vill ansluta till hans […]

I det senaste Index of Economic Freedom, som rankar världens länder utifrån grad av ekonomisk frihet, landar Sverige på 27:e plats. Eftersom sambandet mellan ekonomisk frihet och välstånd är mycket starkt är en hög placering naturligtvis eftersträvansvärd. Sverige klarar sig också mycket bra när det gäller näringsfrihet, handelsfrihet och frihet från korruption. Desto sämre är […]