Author Archive for jorgen

Alla medier tycks behandla presidentvalet i Ryssland som en formalitet. Och det är det nog, om man bara avser vem som kommer att bli vald. Men det innebär inte att vi vet vad som kommer att hända efter det. Ryssland är som bekant inte lätt att förutsäga: Det finns personer med mycket makt, men hur […]

I Kenya fördrivs just nu folk efter etniska linjer, efter ett val som inte utfördes på rätt sätt. När människor inte kan lita på demokratiska instititutioner (såsom valförrättning) tar andra lojaliteter vid; speciellt i länder som redan har potentiella etniska eller religiösa förkastningslinjer. Man har inte svarat upp mot förväntningarna för en rättvis valprocedur och […]

I många tidningar kan man läsa att regeringens statsminister, Fredrik Reinfeldt, stöder Barack Obama. Skäl som anges är bl a miljöpolitik. Om man lyssnar på Obamas tal efter den sk Super Tuesday, så talas det mycket om förändring och framtid, men väldigt lite om konkret politik, Men han är alltid noga med att poängtera att […]

Att stabilisera ett land är inte lätt. Religiös fanatism t ex, har ofta visat sig ha en förmåga att leta sig in i folklager på ett sätt som gjort det svårt att liberalisera och få till fred. Extrema religiösa fantasier som utformats för att passa vår psykologi, vare sig det rör sig om "traditionella" religioner […]

Jan Björklunds förslag med fyra nya kärnreaktorer ligger helt i linje med Bloggregeringens förslag. Ett intressant sammanträffande är att Björklund föreslår 4 reaktorer till en befolkning på ungefär 10 miljoner, medan jag och Mikael Ståldal föreslog 200 reaktorer inom EU på Bloggregeringen. EU har i storleksordningen 500 miljoner invånare, vilket blir 4 reaktorer per 10 […]

USA ska nu införa hårdare ekonomiska sanktioner mot Burma. Men förmodligen kommer dessa sanktioner att vara mindre effektiva i att uppnå en förändring. Som jag tidigare skrivit så är det svårt att använda ekonomiska sanktioner i dagens värld med Kina och Ryssland som starka aktörer. Det som återstår då är militära aktioner, som fortfarande fungerar […]

Det talas mycket om Israel i mellanösterndebatten, men det finns ett annat land i området med starka demokratiska traditioner, och det är Libanon. Igår mördades Antoine Ghanem, libanesisk parlamentsledamot som ingick i det parlamentariska stödet bakom premiärministern. Han är inte den förste i den antisyriska majoriteten i parlamentet som fått sätta livet till. Han är […]

Frankrikes nye president Sarkozy har just sagt någonting uppmuntrande, i fri översättning: “Jag vill inte göra de bönder besvikna som inte vill få bidrag, som inte vill leva på understöd och som inte vill bossas om hur behåringen ska se ut på boskapen” Frankrike har för avsikt att göra en reformering av CAP till en […]

I DN uppmärksammas det att lärare inte får lära sig konflikthantering. Men är det rätt väg att gå? Efter jag hade slutat gymnasiet var det en glipa innan jag skulle göra lumpen, och då arbetade jag som lärarvikarie i Flemingsbergsskolan i Huddinge. Detta var i mitten på åttiotalet. Skolan var verkligen blandad att undervisa i. […]

I dagens Brännpunkt på Svenska Dagbladet, skriver Folkpartiets utrikespolitiska talesman Birgitta Ohlsson, en utmärkt artikel om läget i Zimbabwe och vad som behöver göras. Omvärldens undfallenhet har varit påtaglig, både från väst och framför allt från de omgivande länderna. Gör Ohlsons handlingsprogram så som det redovisas på Brännpunkt till officiell svensk politik!