Author Archive for mikaelstaldal

Kristdemokraterna med Anders Wijkman i spetsen föreslår personliga utsläppsrätter för växthusgaser. Se artikel i SvD och KD:s rapport.
Jag tycker att det är helt feltänkt. Utsläppsrätter är i och för sig ett bra styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Men de bör riktas emot de som primärt ansvarar för utsläppen, d.v.s. industrier, kraftverk, flygbolag, rederier, […]

En bensinstation i Piteå har efter påtryckningar av fackförbundet Syndikalisterna beslutat sig för att sluta sälja porrtidningar, se artikel i SvD.
Det känns lite obehagligt att Syndikalisterna de facto har inflytande över vilka tidningar som säljas på bensinstationer. Vilka tidningar blir det man vill ha bort nästa gång?
Nåväl, det är givetvis helt i sin ordning att […]

Moderatkvinnorna föreslår att skatten ska sänkas för ensamstående föräldrar, se artikel i SvD.
Partisekreterare Per Schlingmann (m) är positivt, och så är även Tobias Krantz (fp).
Socialminister Göran Hägglund (kd) är emellertid tveksam och tycker att det är olämpligt att införa regler som gör det ekonomiskt lönsamt för föräldrar att skilja sig.
För ovanligheten skull så håller jag […]

En artikel i New York Times går igenom de två amerikanska presidentkandidaternas syn på etanolbränsle.
Den demokratiska presidentkandidaten Barack Obama förespråkar subventioner till ineffektiv etanolproduktion från majs i USA, och gillar dessutom tullarna mot import av den mer effektiva sockerrörsetanol från Brasilien.
Den republikanske presidentkandidaten John McCain vill avskaffa subventionerna och ta bort tullarna.
Ser man bara till […]

Utskottet för kultur och utbildning i Europaparlamentet har behandlat ett betänkande om “om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen”.
Detta betänkande innehåller, förutom en massa meningslöst fluff, två oroväckande förslag:

Avgifter som står i proportion till det kommersiella värdet
på det användargenererade innehållet införs […] i kommersiella publikationer, i syfte att motverka
orättvis konkurrens emot professionellt mediefolk. Helt […]

Det står nu klart att riksdagen beslutade att anta FRA-lagen. Debatten var hård och det blev återremiss till Försvarsutskottet som återkom med ett något modifierat förslag.
Tyvärr så förändrar dessa modifikationer inget i grunden. FRA har nu fått befogenhet och uppdrag att bygga upp en teknisk infrastruktur för storskalig avlyssning av elektronisk kommunikation. De integritetsskyddsmekanismer som […]

På onsdag 18 juni röstar riksdagen om den s.k. FRA-lagen (proposition 2006/07:63).
Den ger FRA möjlighet att avlyssna kommunikation i kabel som passerar landets gränser, och inte bara radiovågor i etern som nu. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men det är det inte.
För att lyssna på radiovågor i luften behöver man inga särskilda […]

Läkaren Bengt Järhult sågar på SvD Brännpunkt regeringens förslag om en reformerad sjukskrivningsprocess. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson går i svaomål.
Det är lustigt, ju mer jag läser Järhults artikel, desto mer gillar jag regeringens förslag. Järhult är helt fast i synsättet att man har samma arbetsgivare under hela sitt yrkesliv och det värsta som kan […]

Regeringens Globaliseringsråd har kommit med en rapport som säger att man ska storsatsa på elbilar. Det är mycket välkommet, troligtvis är elbilar den enda långsiktigt hållbara lösningen.
Forskningsminister Lars Leijonborg säger att elbilar ska stödjas mer än andra miljöbilar, bl.a. genom dubbelt så stor miljöbilspremie.
Det är hög tid att helt avskaffa miljöbilspremie och andra stöd för […]

Vattenfall, som är helägt av svenska staten, skryter med att man satsar stort på vindkraft och forskar på avskiljning och lagring av koldioxid från kolkraftverk (CCS). Man talar dock tyst om att det ännu idag investeras mycket mer i konventionell kolkraft (utan CCS), se artiklar i DN och Arbetaren.
Regeringen, med näringsminister Maud Olofsson (c) i […]