EU-politik Archive

Många EU-vänner vill ha ett större polisiärt samarbete inom EU. Ofta motiveras det med att den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande och då måste även polisen vara det för att effektivt kunna bekämpa den. Och visst vore det bra ifall polis och åklagare från flera EU-länder kan samarbeta för att sätta dit brottslingar. Å andra sidan […]

Frankrikes nye president Sarkozy har just sagt någonting uppmuntrande, i fri översättning: “Jag vill inte göra de bönder besvikna som inte vill få bidrag, som inte vill leva på understöd och som inte vill bossas om hur behåringen ska se ut på boskapen” Frankrike har för avsikt att göra en reformering av CAP till en […]

Många länders representanter har haft många olika synpunkter under mötet i Bryssel över midsommarhelgen. Något som verkar ha gått lite under radarn är: Frankrikes president Sarkozy fick bort skrivelsen om “Undistorted competition”. Det är mycket illa! Det innebär att unionens ställning på sikt blir försvagad, då den får svårare att leverera ekonomisk tillväxt och välstånd, […]

Jag tycker att debatten om privatimport av alkohol är lite märklig. Man diskuterar några lådor av Rioja, som om det vore viktigt, eller så pratar man om principen om fri rörlighet, dvs att hinder mot privatimport är ett handelshinder och skulle skada den fria konkurrensen, vilket inte är en rimlig inställning. Från motståndarsidan hävdar man […]

I DN kan man nu ikväll läsa att Ryssland ställer in energileveranserna till Estland: Ryssland stoppar energi till Estland. Ryssland skyller på tekniska problem, som ingen tror på. Estland måste nu få energi från väst, och tänk om vi hade haft fler kärnkraftverk inom EU för att hjälpa dem? EU kan inte förlita sig på […]

Estland kanske inte valde det smidigaste sättet, eller tidpunkten, att ta bort statyn. Man hade kanske också gärna sett att planen med den nya platsen, och ceremonin, hade varit mer känd. Ryssarnas starka känslor är förståeliga så till vida att enorma mängder ryssar dog i andra världskriget, i många familjer kom inga män hem igen, […]

EU har nu firat 50-årsjubileum och en del kritiska röster höjs mot firandet och mot EU som institution. Varför finns då EU och vad är det till för? Jo kortfattat: Om inte USA hade funnits, så hade Europa hamnat under diktaturens förtryck. Västeuropa först under nazismen, och sedan under kommunismen. Stora mängder människor hade deporterats […]

EU:s energiministrar har idag enats om mål på 20 % för förnybar energi och 10 % för biodrivmedel inom EU fram till år 2020. Se här. Det är politikers roll att sätta upp mål och införa styrmedel för att hantera problem, i det här fallet utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen. Det är rimligt att […]

Carl Bildt har hållit ett anförande på utrikespolitiska institutet, där han drar upp förutsättningarna för utrikespolitiken. Speciellt följande delar är intressanta i hans analys: “I stora delar av denna värld – inte minst i det Asien som nu håller på att återta sin historiska plats – spirar en stark optimism om en än bättre framtid […]

Islamism är en totalitär ideologi, som omfattar en extrem tolkning av islam. Islamism har varit på frammarsch i världen åtminstone ända sedan revolutionen i Iran 1979. För att förstå hur man ska bekämpa den tror jag att man måste se på den enskilda människornas situation i de länder där den är på frammarsch. Ingen människa […]