Klimat Archive

Klimatskatter

I samband med budgetpropositionen ändrar regeringen diverse skatter på klimatområden, se pressmeddelande. Det är bra att höja koldioxidskatten på bensin och diesel, det är ett effektivt styrmedel. Det är dock mindre bra att sänka koldioxidskatten för de som ingår i utsläppshandeln. Det är bra i teorin, men eftersom utsläppshandeln i praktiken fungerar så dåligt så […]

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet överväger Livsmedelsverket att förändra sina kostråd för att ta hänsyn till köttproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Det är inte alls någon bra idé. Det riskerar att kraftigt sänka Livsmedelsverkets trovärdighet. Livsmedelsverket bör konsekvent hålla sig till att informera om olika livsmedels inverkan på vår hälsa. Det finns många aspekter på […]

Regeringen har tillsatt en klimatberedning. Tyvärr har direktiven delvis fel utgångspunkt. Direktiven säger bl.a. att klimatberedningen ska lämna förslag till nationellt mål för utsläpp av växthusgaser till 2020, och nämner bördefördelning inom EU. EU har antagit ett gemensamt mål för utsläpp av växthusgaser till 2020, vilket också står i direktiven. Någon bördefördelning mellan EU:s medlemsländer […]

Nu har regeringen satt ner foten angående den utlovade miljöbilspremien. Jag tycker inte att miljöbilspremie är någon bra idé över huvud taget, det bästa hade varit om den inte blivit av alls. Minst miljöpåverkan blir det om man inte kör bil alls, men det utgår ingen premie för det. Dessutom är gränsen för vad som […]

I en rapport till regeringen påstås att utsläppsrätter inte räcker, det krävs offentligt finansierad forskning och teknikutveckling också. Rapporten har en viktig poäng i att klimatfrågan är global och långsiktig. Det är meningslöst att satsa på utsläppsminskningar på ett par procent på nationell nivå till 2012, istället måste vi satsa på stora utsläppsminskningar globalt på […]

EU:s energiministrar har idag enats om mål på 20 % för förnybar energi och 10 % för biodrivmedel inom EU fram till år 2020. Se här. Det är politikers roll att sätta upp mål och införa styrmedel för att hantera problem, i det här fallet utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen. Det är rimligt att […]

Bilbranchens organisation BIL Sweden har kommit med ett förslag om hur miljöbilar ska premieras. Förslaget går ut på att premien betalas ut först efter ett år, och bara om bilägaren kan visa att bilen huvudsakligen körts på ett alternativt bränsle (E85 eller biogas) och inte på vanlig bensin. Förslaget tyder på insikt i att det […]

DN har en intressant artikel som ifrågasätter det vettiga i att ersätta bensin med etanol som fordonsbränsle. Forskaren Torbjörn Rydberg har gjort en så kallad emergianalys (ej att förväxla med energianalys) och kommit fram till att det är orimligt ineffektivt att tillverka etanol ur biomassa för att ersätta bensin. Anledningen är helt enkelt att processen […]

Miljöbilspremie

Regeringen har lovat att införa en miljöbilspremie, nu senast upprepat på DN Debatt. Det är dock ännu öppet hur den ska utformas, och för hur en miljöbil ska definieras. Jag hoppas att man vågar gå ifrån det nu rådande konceptet att man delar in alla bilar i två grupper “miljöbilar” och “icke miljöbilar”. En sådan […]

Europeisk klimatpolitik

Miljöminister Anders Carlgren har skrivit till EU-kommissionen och begärt att Sverige ska få fler utsläppsrätter för växthusgaser. Detta samtidigt som Svenska regeringen vill att EU ska minska utsläppen med 30 % till 2020. Genom att kräva fler utsläppsrätter till Sverige så har regeringen dessvärre missat chansen att föregå med gott exempel. Detta visar också på […]