Näringsliv Archive

Idag kom då beslutet om skatteavdrag för hushållsnära tjänster, och kanske inte så överraskande sade Socialdemokraterna och vänsterpartiet tvärnej till förslaget. Inte för att deras opposition betyder något i det parlamentariska läge som ändå är, utan oppositionen ska väl som alltid annars mera ses som ett försök att bolstra sina kärntrupper. Men förslaget ligger ändå […]

Solarier och friskvård är en het fråga inom konkurrensjuridiska grupper. Orsaken är att kommuner ofta har solarier, kurser och friskvård till priser som vida understiger det som privata aktörer kan erbjuda. Dessutom smusslas de privata aktörerna undan på dåliga tider och hyran sätts omotiverat högt. Detta handlar naturligtvis om en snedvriden konkurrens, där kommuner går in som […]

Idag har Sven-Otto Littorin blivit intervjuad i SR:s lördagsintervju, och det man har ekande i huvudet efter att ha lyssnat färdigt är detta ständiga försvar av facket, kollektivavtalen, arbetsrätten, Vaxholm och HRF:s kampanj mot salladsbaren. Oavsett vad som händer så ställer sig Littorin på fackets och kollektivets sida mot individen, och det är ju inte […]

Den så kallade Svenska Modellen på arbetsmarknaden handlar om makt – om arbetsgivarnas och om fackförbundens makt. Ju mera centraliserat avtalsskrivandet är, desto mer sprider sig en känsla av trygghet och förnöjelse både i arbetsgivar- och löntagarleden. Centrala avtal betyder mindre konflikt, färre förlorade arbetsdagar, högre produktivitet, och mindre frihet för den enskilda individen. Den […]

Det är nu klart att Bulgarien och Rumänien kommer bli EU-medlemmar vid årsskiftet. Det är också klart att Sverige inte kommer att införa några övergångsregler för arbetskraft från Bulgarien eller Rumänien. Efter årsskiftet kommer Bulgarer och Rumäner alltså att kunna bo och jobba i Sverige på samma villkor som Fransmän, Tyskar och Polacker. En bekant […]

Idag har man upp till sex månaders uppsägningstid enligt lag. Det är ett stort problem för dom som anställer, för företag har sällan framförhållning i mer än en månad. Ett företag som får en ny kund och behöver anställa behöver oftast inte anställa om tre månader eller sex månader, utan ett nytt projekt och nya […]

Det finns inget självändamål med att flytta ut verk och myndigheter till runt om i landet, och det kan bara bidra till en mera ineffektiv förbrukning av skattebetalarnas pengar eftersom verken och myndigheterna måste bygga upp en transportinfrastruktur för att ta sig hit till Stockholm. Det betyder flera resor, fler hotellövernattningar, mera milersättningar – det […]

Regeringen presenterade igår sin budget. En budget nästan kliniskt ren från överraskningar, och även om det är tråkigt, så är det nog bra. Budgeten är egentligen bara en expansion och en detaljering av regeringsförklaringen, som i sin tur nästan är exakt valprogrammet rakt av. Och det är unikt i svensk politik. För första gången i […]

När Reinfeldt presenterade sin regering så kändes det instinktivt som om detta var inte bara ett skifte i politik, utan också i generation, och attityd. Och kollar man på moderaternas statsråd så ser man att majoriteten är 60-talister precis som Reinfeldt själv. På samma sätt var dom flesta av Göra Perssons statsråd i hans ålder. […]

Mauricio Rojas beklagar sig i gårdagens Dagens Nyheter, på debattsidan, att alliansen har försuttit ett gyllene tillfälle för en kompromiss om invandringspolitiken. Det kan man ju tycka, förstås, och man kanske kan efterlysa en mera partiöverskridande kompromiss. Utgångspunkten måste vara att det är bättre att börja på nytt och från början utgå från ett individperspektiv […]