Okategoriserade Archive

Det står nu klart att riksdagen beslutade att anta FRA-lagen. Debatten var hård och det blev återremiss till Försvarsutskottet som återkom med ett något modifierat förslag.
Tyvärr så förändrar dessa modifikationer inget i grunden. FRA har nu fått befogenhet och uppdrag att bygga upp en teknisk infrastruktur för storskalig avlyssning av elektronisk kommunikation. De integritetsskyddsmekanismer som […]

Irland har röstat nej till Lissabonfördraget (Treaty of Lisbon), och jag är övertygad om att de flesta inte vet vad de röstat för, eller emot för den delen. På BBC talas det mycket om att det är en revolt mot eliten i Bryssel och mot ökad makt åt byråkraterna i Bryssel. Aktivister över hela Europa […]

På onsdag 18 juni röstar riksdagen om den s.k. FRA-lagen (proposition 2006/07:63).
Den ger FRA möjlighet att avlyssna kommunikation i kabel som passerar landets gränser, och inte bara radiovågor i etern som nu. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men det är det inte.
För att lyssna på radiovågor i luften behöver man inga särskilda […]

Läkaren Bengt Järhult sågar på SvD Brännpunkt regeringens förslag om en reformerad sjukskrivningsprocess. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson går i svaomål.
Det är lustigt, ju mer jag läser Järhults artikel, desto mer gillar jag regeringens förslag. Järhult är helt fast i synsättet att man har samma arbetsgivare under hela sitt yrkesliv och det värsta som kan […]

Centerpartiet har under de senaste åren lockat till sig en rad människor med liberala och frihetliga åsikter. Partiet verkar ha högt i tak, och arbetar intensivt med sin förnyelse. Jag har själv haft stor respekt för centern, och t o m sett dem som ett möjligt alternativ att rösta på.
Maud Olofsson har vuxit i mitt […]

Om två veckor klubbar de folkvalda igenom en lag som i korthet går ut på att all svensk internettrafik kan spåras och lagras av FRA. Detta kommer givetvis att få konsekvenser; Christian Engström noterar att det journalistiska källskyddet i praktiken avskaffas. Hur kontakta en journalist anonymt om staten via FRA har tillgång till fullständiga data […]

Det verkar som om regeringen kommer att införa obligatorisk statlig a-kassa, vilket kan innebära en skatteökning på ca 5000 kr per år för den som idag står utanför.
Jag kan till vissa delar förstå resonemangen bakom förslaget, kostnaderna för arbetslösheten har tidvis varit enorma; regeringen vill att alla solidariskt ska bidra till försörjningen av de arbetslösa […]

Då har den borgerliga regeringen kommit till pensionerna i dagordningen, och eftersom allt fler har ett arbete att gå till, och mer pengar strömmar in i skattkistan så kommer pensionerna att höjas. Detta är det kortfattade budskapet, vilket kommer att glädja min far och alla andra pensionärer, som knotat om att regeringens skattesänkningar enbart riktats […]

Konsumentverket ska granska bloggen Blondinbella eftersom den påstås innehålla dold reklam i strid med marknadsföringslagen, se artikel i Aftonbladet och Dagens Media.
Det måste vara 5 § i marknadsföringslagen som är pudelns kärna:

Reklamidentifiering
5 § All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.
Det skall också tydligt framgå vem […]

Det är ju trots allt arbetslösheten det handlar om. Det var frågan om sysselättning som drev fram den nya regeringen. Borgerligheten insåg att enda sättet att sänka skatten i Sverige var genom att sätta folk i arbete, vilket ger ekonomisk frihet till alla. Bidrag är till stor glädje för den som förlorat arbete, försörjning eller […]