Säkerhetspolitik Archive

Regeringen har lagt ett utredningsdirektiv som kort och gott innebär att polisen kommer ha lättare att begära ut IP-nummer. Om förslaget går igenom kommer det inte längre behövas en misstanke av en specifik person som gjort sig skyldig till ett brott som kan ge minst 2 års fängelse, utan polisen kommer ha rätt att begära […]

Värdetransportrånen ökar, åtminstone om man utgår från mediebilden. Utan att ha giltig statistik i ämnet kan vi utgå ifrån att rånen utgör ett hot mot samhället. Nu senast rånades ett bolag som sköter transport av utländsk valuta, de inställer tills vidare sina transporter, vilket kan ge upphov till brist på utländsk valuta. Värdetransportbolaget kräver att […]

I DN kan man nu ikväll läsa att Ryssland ställer in energileveranserna till Estland: Ryssland stoppar energi till Estland. Ryssland skyller på tekniska problem, som ingen tror på. Estland måste nu få energi från väst, och tänk om vi hade haft fler kärnkraftverk inom EU för att hjälpa dem? EU kan inte förlita sig på […]

Estland kanske inte valde det smidigaste sättet, eller tidpunkten, att ta bort statyn. Man hade kanske också gärna sett att planen med den nya platsen, och ceremonin, hade varit mer känd. Ryssarnas starka känslor är förståeliga så till vida att enorma mängder ryssar dog i andra världskriget, i många familjer kom inga män hem igen, […]

SVT har ju kört en kampanj om fri television, och är stolta över sin roll i public service. Problemet är att public service behövs mer i andra delar av världen, och SVT är därför felallokerat. Det vore billigare i Sverige att köpa in programtid på kommersiella kanaler för public service-innehåll, och producera detta av små […]

Jag har tidigare skrivit om att diktaturer inte bör ha samma rättigheter som demokratier, och att tillgång till information är ett av de fyra utrikespolitiska målen. Nu är det dags att titta på medel för att uppnå detta. Masskommunikation i form av radio och TV är viktiga instrument i diktaturers förtrycksapparat. Genom att styra vad […]

EU har nu firat 50-årsjubileum och en del kritiska röster höjs mot firandet och mot EU som institution. Varför finns då EU och vad är det till för? Jo kortfattat: Om inte USA hade funnits, så hade Europa hamnat under diktaturens förtryck. Västeuropa först under nazismen, och sedan under kommunismen. Stora mängder människor hade deporterats […]

Utrikespolitiken ska förbättra Sveriges position på kort och lång sikt, och hjälpa människor i andra länder. Jag tror långsiktiga mål är viktiga, därför att de tålmodigt kan förankras i opinionen och därmed ge möjlighet till ett kraftfullt mandat för sittande regering, något som är viktigt för att inte bli offer för opportunistiska rörelser och regimer. […]

Carl Bildt har hållit ett anförande på utrikespolitiska institutet, där han drar upp förutsättningarna för utrikespolitiken. Speciellt följande delar är intressanta i hans analys: “I stora delar av denna värld – inte minst i det Asien som nu håller på att återta sin historiska plats – spirar en stark optimism om en än bättre framtid […]

Islamism är en totalitär ideologi, som omfattar en extrem tolkning av islam. Islamism har varit på frammarsch i världen åtminstone ända sedan revolutionen i Iran 1979. För att förstå hur man ska bekämpa den tror jag att man måste se på den enskilda människornas situation i de länder där den är på frammarsch. Ingen människa […]