Senaste inlägg

Anmälningsplikt för lärare

läs mer

Koranbränning

läs mer

Avskaffa elskatten

läs mer

Mer

Partilös

Behåll permanenta uppehållstillstånd

Sosserasism

Bojkott av rysk naturgas

Alla inlägg