Masoud Kamali har fel analys men rätt slutsats

Regeringens integrationsutredare Masoud Kamali skriver på DN Debatt idag att Integrationsverket och övriga myndigheter som sysslar med integration bör läggas ner.

Jag delar inte Kamalis grundläggande analys om den “strukturella/institutionella diskrimineringen”, som han nämner flera gånger i debattartikeln. Den analysen verkar vara som ett axiom för Kamali, och har inte bevisats. Man kan säga att den integrationspolitik som Kamali förtjänstfullt sågar utgör en form av diskriminering, och flyktingar som (ännu) inte fått permanent uppehållstillstånd behandlas ibland märkligt. Men det räcker inte för att måla ut hela svenska samhället som diskriminerande.

Kamali menar att invandrare inte får jobb motsvarande sin kompetens, och att detta beror på den “strukturella/institutionella diskrimineringen”. Det stämmer att många invandrare inte får jobb motsvarande sin kompetens (eller inte jobb alls), men det är ett öde som drabbar alltför många svenskar också (se bara på akademikerarbetslösheten), även om invandrare må vara värre drabbade. Istället för att formulera teorier om diskriminering så borde man se till att alla, både svenskar och invandrare, får lättare att få jobb, och jobb motsvarande sin kompetens. (Hur man gör detta har jag skrivit om tidigare.)

Trots detta har han dragit den helt korrekta slutsatsen att dagens svenska integrationspolitik på det stora hela och i det långa loppet är verkningslös, ja troligtvis kontraproduktiv. Och den ganska drastiska rekommendationen att Integrationsverket och övriga myndigheter som sysslar med integration bör läggas ner blir därmed ofrånkommlig. Det är glädjande att en statlig utredning äntligen formulerar detta.

Kamali skissar också på ett alternativ till dagens misslyckade integrationspolitik. En röd tråd verkar vara att politiken bör vara generell, och inte specifikt riktad mot invandrare. Och det är helt rätt.

Kamali efterlyser dock minskade ekonomiska ojämlikheter och att skapa lika möjligheter och lika utfall för alla. Det är ett fullt rimligt resonemang, om man är socialist, vilket Kamali uppenbarligen är. Jag, som inte är socialist, tycker dock att politiken bör koncentreras till att skapa lika möjligheter. Lika utfall, hur man nu definierar och mäter det, bör inte vara ett politiskt mål. Det bör vara upp till varje individ att besluta hur man ska ta tillvara på sina möjligheter.

Sveriges problem är inte att vi har för stor ekonomisk ojämlikhet. Problemen är att alla inte ges lika möjligheter. Därför måste vi se till att alla barn får gå i en bra skola som ger gedigna kunskaper och att det blir lättare att få jobb.

6 kommentarer to “Masoud Kamali har fel analys men rätt slutsats”

 1. Tobias Smedberg säger:

  Är du ironisk när du menar att det inte finns några bevis på strukturell diskriminering? Den är så påtaglig att vem än som vill öppna ögonen kan se den. Om man inte är intresserad av detta finns ett otal studier, rapporter och forskningsresultat som belyser hur den strukturella diskrimineringen tar sig uttryck.

  Det känns märkligt att du förnekar att människor med invandrarbakgrund har svårare att få jobb än jämbördigt kvalificerade personer utan invandrarbakgrund. Om du läser t ex de andra delrapporterna från Kamalis utredning, eller rapporten “det blågula glashuset” får du en mängd olika “bevis” på att en det existerar en etnisk matkordning som leder till diskriminering. Vad lutar du dig mot för argument när du förnekar den strukturella diskrimineringen?

  Är det bara “hitta på” att personer med invandrarbakgrund sållas bort i bostadsköer, stängs ute från krogar, inte kallas till anställningsintervjuer eller bedöms hårdare av polis och rättsväsende? Är det bara “hitta på” menar du?

 2. Mikael Ståldal säger:

  Se nästa inlägg.

 3. Johan Richter säger:

  Vad menar du med att man borde se till att alla får lätt att få jobb istället för att fromulera teorier om diskriminering? Om vi har en klar teori över vilken diskriminering som förekommer och varför blir det lättare att bekämpa den. “Inget är så praktiskt som en god teori” för att citera Eli Hecksher.

  Och Tobias, vad menar du med att det förekommer en strukturell diskriminering? Är det någon skillnad på att säga att det förekommer en omfattande diskriminering av invandrare och att säga det förekommer en strukturell diskriminering av invandrare?

 4. Mikael Ståldal säger:

  Jag menar att problemet inte primärt är att invandrare har svårt att få jobb, utan att det är svårt att få jobb i största allmänhet. Om man gör det lättare att få jobb i största allmänhet så gynnas även invandrare.

  Med liberala åtgärder för att göra det lättare att få jobb (sänkta skatte, flexiblare arbetsrätt, etc) så minskar behovet av åtgärder specifikt inriktade mot diskriminering.

 5. Mikael Ståldal » Arkiv » Galenskaper från DO om bostäder säger:

  […] diskrimineringen och att föreslå åtgärder mot den. Man drar också in grumliga resonemang om “strukturell diskriminering” i […]