Vi har misslyckats – rösta på oss!

…så kan man sammanfatta Annika Billströms artikel på DN Debatt idag. Hon slår fast att socialdemokraternas förortspolitik i Stockholm har lett till utanförskap och social segregering p.g.a. selektiva åtgärder främst riktade till invandrare. Hon presenterar därför en annorlunda politik där förorterna ska rustas upp för 2,5 miljarder kronor och fokus flyttas till generella åtgärder.

Analysen och problembilden i artikeln är i stora delar rimlig, och många av de åtgärder som föreslås är bra (men helt otillräckliga, det saknas bl.a. förslag för att förbättra skolan). Ett problem är dock att hon försöker skylla ifrån sig på “politiker i alla läger” när det huvudsakligen är socialdemokraterna och deras stödpartier som i Stockholms stad och i riksdag och regering som drivit den skadliga politik som Billström förtjänstfullt tar avstånd ifrån. Visst har även borgerliga partier ibland hängt med, men huvudansvaret vilar tungt på socialdemokraterna.

Det värsta med artikeln är dock att Billström genom ett mycket fräckt retoriskt knep helt avfärdar de borgerliga partiernas engagemang i frågan. Först så slår Billström fast att “Dessa problem har de borgerliga partierna aldrig visat intresse för” och i nästa mening heter det att “Vissa av dem väljer snarare att försöka profitera politiskt på dem”. Därmed har Billström gjort det mycket bekvämt för sig. Om de borgerliga partierna inte lägger fram några förslag så “visar de inte intresse”, och om de lägger fram förslag så “profiterar de politiskt”. Damned if you do – damned if you don’t!

Faktum är att Folkpartiet länge talat om problemen med utanförskap i förorter, och varnat för farorna med en selektiv politik som specifikt riktar sig mot invandrare, se bl.a. Utanförskapets karta. Billströms analys är alltså inget nytt, det nya består i att socialdemokraterna nu insett detta.

Sen så tvivlar jag på Billströms möjligheter att driva igenom alla de saker hon räknar upp. Hon vill riva barriärer mellan människor och stadsdelar genom ny, spännande kompletteringsbebyggelse. Ett alldeles utmärkt förslag, jag har framfört liknande idéer. Men för att göra detta på allvar så måste man exploatera en del grönområden och nagga de “gröna kilarna” i kanten. Jag har svårt att tro att Miljöpartiet skulle gå med på det, och lika svårt att tro att Billström kan sitta kvar vid makten i Stockholm utan Miljöpartiets stöd.

Därför bör de som är oroliga för utveckligen i Stockholms förorter rösta på Folkpartiet eller något av de andra borgerliga partierna och inte på Socialdemokraterna eller dess stödpartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Detta gäller i första hand valet till kommunfullmäktige i Stockholms stad, men också riksdagsvalet eftersom kommunens möjlighet att driva en bra politik i stor utsträckning styrs av vad regering och riksdag beslutar. T.ex. så är bostadspolitiken i Stockholm styrd av den stopplag mot bostadsrättsomvandring som riksdagen infört.

2 kommentarer to “Vi har misslyckats – rösta på oss!”

  1. Emil Eklindh säger:

    Visst är det konstigt att hur vi än gör så gör vi “borgare” fel. Om vi vill bygga ett dagis någonstans så är det fel för då försöker vi bara fixa till oss “mamma”-röster.
    Hur skall vi göra för att ge förslag så det skall bli bra för folk. Allt Sossarna gör är ju visst bra för alla? Men jag har svårt att fatta hur.