Det blev ja till trängselskatt

I samband med valen till riksdag, kommuner och landsting/regioner igår så hölls också lokala folkomröstningar om trängselskatten i Stockholms stad och ytterligare 14 kommuner i länet.

Det är rimligt att de kommuner utanför Stockholms stad som påtagligt påverkas av trängselskatten får vara med och rösta. Det gäller som jag ser det tre kommuner, som också fått rösta.

 • Solna har en lång gräns mot avgiftszonen och kan ha drabbats av ökad genomfartstrafik när folk försöker undvika trängselskatt. T.ex. folk från Danderyd som ska söderut och väljer Bergshamraleden istället för att fortsätta Norrtäljevägen.
 • Lidingö har en speciell situation då deras enda väg ut från kommunen är genom avgiftszonen. Men de har också en speicallösning i och med att man avgiftsfritt får åka till och från Lidingö genom avgiftszonen.
 • Ekerö har en lite speciell situation då de som bor där tvingas åka en omväg för att ta sig söderut ifall de vill undvika trängselskatt.

Övriga kommuner i länet (varav ytterligare 11 röstade) riskerar inte att drabbas av ökad genomfartstrafik. De har goda vägförbindelser åt andra håll än in mot avgiftszonen (Nacka genom Södra Länken, Danderyd genom Bergshamravägen). Deras invånare tvingas bara betala om de faktist ska in till Stockholms innerstad, vilket förvisso förekommer rätt ofta. Men det kan man säga om en del kommuner utanför Stockholms län också, t.ex. Uppsala och Enköping. Borde de också vara med och rösta? Nej, detta kriterium är inte rimligt. Lika lite som de ska vara med och besluta om parkeringsavgifter i Stockholms innerstad ska de vara med och besluta om trängselskatten. Alltså bör folkomröstningarna i dessa kommuner inte räknas.

Räknar man samma rösterna i Stockholm, Solna, Lidingö och Ekerö så vinner ja-sidan med ca 267000 röster mot ca 258000 röster. Alltså bör regering och riksdag besluta att så fort som det är tekniskt möjligt återinföra och permanentera trängselskatten i Stockholm. Förhoppningsvis senast i början av januari 2007.

Dessutom bör man inleda en process för att på sikt kunna göra om trängselskatten från en statlig skatt till en kommunal avgift (juridiskt liknande parkeringsavgifter). Troligtvis kräver det grundlagsändring och kan därmed inte bli klart förän efter nästa riksdagsval 2010. Men det finns ingen anledning att vänta med att återinföra trängselskatten tills dess.

4 kommentarer to “Det blev ja till trängselskatt”

 1. Erik Sandblom säger:

  Jag tycker inte det är självklart att kommuner som gränsar till Stockholms kommun ska få vetorätt över Stockholms kommuns trafikfrågor.

  Om Solna har fått ökad trängsel som resultat av Stockolms trängselskatt, så är det Solnas problem, inte Stockholms. Lösningen skulle kunna bli att Solna också inför trängselskatt.

  Om riksdagen ska fatta beslut om en grundlagsändring för att tillåta kommuner att ta ut trängselavgifter så kanske det blir någon form av regelverk. Jag är övertygad om att ett sådant regelverk inte skulle innehålla förbehåll som låter kommuner hindra andra kommuner att införa trängselskatt. Varje kommun måste vara suverän inför andra kommuner.

  Problemet kan kanske liknas vid kärnavfall. Kommunerna trilskas och alla tycker att kärnavfallet gärna kan placeras i någon annans kommun. Men det betyder inte att en kommun kan tvinga en annan att ta emot avfallet.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Naturligtvis ska inte Solna, eller någon annan kommun, ha vetorätt. Vad jag säger är att det är rimligt att de får vara med och besluta (medbestämmande är inte samma sak som vetorätt).

  Det aktuella resultatet visar tydligt på skillnaden mellan medbestämmande och vetorätt. Trots att en majoritet i Solna röstade nej så blev det totalt sett ja (eftersom Stockholm är mycket större än Solna).

  Min huvudpoäng är dock att övriga kommuner som röstade inte bör få vara med och bestämma alls.

  Men det tål att fundera på hur regelverket för kommunala trängselavgifter bör utformas. T.ex. så bör det inte förutsätta folkomröstning, det borde gå lika bra att besluta i kommunfullmäktige.

 3. Erik Sandblom säger:

  Jag kan inte befolkningstalen, men antag att Stockholm röstat ja men att de andra kommunerna röstade nej och dessutom haft större befolkning. Då skulle ju de andra kommunerna köra över Stockholm. Det kan väl inte vara rätt? Finns det ingenting i kommunallagen som hindrar det?

  Om de andra kommunerna äger en formell rätt att medbestämma om trängselavgifter så innebär det att kommunen inte bestämmer över sitt eget vägnät, och det låter oerhört snårigt rent regelmässigt.

  Till exempel vet jag att Lerums kommun nyligen stoppade utbyggnaden av järnvägen mellan Stockholm och Göteborg. Men det var ingen som pratade om medbestämmande då, däremot om att staten eventuellt kunde köra över Lerum. Men inte att exempelvis Göteborg skulle köra över Lerum.

  Vidare är det min personliga uppfattning att ingen bilist eller tågresenär äger rätten att tvinga sig gratis genom en kommun mot kommunens vilja. Fri rörlighet för all del, men om jag exempelvis vill röra mig fritt i min tio ton tunga stridsvagn så är inte det självsagt.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)