Trängselskatten åter?

Alliansens partiledare skriver på DN Debatt idag att trängselskatten i Stockholm ska återinföras. Det är i alla fall det intryck man får när man läser rubriken och ingressen, och så verkar många andra tolkat den. Läser man hela artikeln noga är det dock inte så tydligt som man skulle kunna önska.

Man talar inte om trängselavgifter, och inte heller om att syftet skulle vara att minska trängseln och/eller biltrafikens miljöproblemen. Man talar om vägavgifter och att syftet ska vara att finansiera infrastruktur, främst nya bilvägar verkar det som. Det är en oroväckande betydelseglidning.

Risken är att vi istället för den i huvudsak välfungerande trängselskatten under Stockholmsförsöket får något i stil med vad som föreslogs (men dessbättre inte blev av) i Dennispaketet. Då föreslogs att avgifter skulle tas ut utanför den ringled som skulle byggas runt Stockholm. Det var ett korkat förslag, det finns ingen anledning att ta ut avgifter för att köra på ringleden, när problemet är trängsel och avgaser i innerstaden.

Det är bra att man öppnar för att grundlagen ska ändras så att kommunala eller regionala avgifter tillåts, men det vore olyckligt om syftet med dessa enbart skulle vara att finansiera investeringar i infrastruktur. Det primära syftet med avgifterna måste vara att minska trängsel och trafikens lokala miljöproblem. Sen så får man gärna använda intäkterna för att finansiera trafikinfrastruktur (både bilvägar och kollektivtrafik), men det kan inte vara primärt. Om infrastrukturfinansieringen görs primär riskerar man att avgifterna utformas på ett irrationellt sett (t.ex. som i Dennispaketet) för att maximera intäkterna, och dessutom kan någon få för sig att ta bort avgifterna när något visst infrastrukturprojekt anses vara färdigbetalt, trots att trängselproblem kvarstår.

Det är rimligt att den statliga trängselskatten görs tillfällig tills grundlagsändringen är genomförd, och att intäkterna fonderas för infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen. Tydligen vill man att intäkterna primärt ska gå till Förbifart Stockholm. Jag har länge varit skeptisk till det projektet, främst p.g.a. av att det skulle belasta skattebetalarna med tämligen mycket pengar (20 miljader). Men om det kombineras med trängselavgifter som både minskar trängseln i innerstaden och bidrar till finansieringen så kan jag köpa det.

Ska man bygga Förbifart Stockholm så måste dock Österleden avföras från dagordningen. Båda syftar till att öka vägkapaciteten i nordsydlig riktning över Saltsjö-Mälarsnittet, och det finns ingen anledning att bygga båda två. Bygg Förbifart Stockholm och Norra länkens förlängning. Men sen får det vara slut med stora vägprojekt i mångmiljardsklassen i Stockholmsregionen för lång tid framöver.

Alliansens debattartikel väcker lika många nya frågor som den besvarar. Fortsättning följer.

3 kommentarer to “Trängselskatten åter?”

  1. Erik Sandblom säger:

    Det är intressant att tågtunneln skrotas för den är för dyr, 13,7 miljarder kronor. Och så bygger man den här stadsmotorvägen istället, för 18-20 miljarder. Hmm…

    Plus att tågtunneln är en regional blocköverskridande överenskommelse, prioriterad framför motorvägen.
    http://www.banverket.se/templates/NyheterTH____2714.asp

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Trängselskatt till våren? säger:

    […] Se tidigare inlägg här och här. […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)