Polisprioriteringar

Polisen har nyligen ägnat en timme åt att förhöra förre kulturministern Cecilia Stegö Chiló med anledning att hon tidigare inte betalat TV-avgift. Stegö Chiló har erkänt att hon inte betalat, börjat betala och sett till att retroaktivt betala det hon var skyldig. Hur kommer det sig då att polisen slösar tid på att förhöra henne? Har polisen för lite att göra? Begås det för få brott i Sverige?

2 kommentarer to “Polisprioriteringar”

  1. Magnus Andersson säger:

    Njae, de va la polisfacket som sett till att Stegö fick maximalt med pina, så att de kunde ha fortsatt friktionsfri relation till moderorgani(s)ationen (och kanske gentemot journali(s)facket? njae…)…???

    Ka tänka mig nåt sånt i alla fall. “Vi har fått en anmälan på borgarnas f d ministerkandidat.” Nu j-vlar, det här kör vi! Men naturligtvis in vain.

    God jul bloggar”kollega”, förresten!