Strid om kollektivavtal i Småland

Det har blåst upp till strid om kollektivavtal igen, den här gången mot några företag i Småland som drivs av medlemmar i den religiösa församligen Plymounthbröderna. Se artikel i Dagens Industri.

Så vitt jag förstått så är ingen anställd på företagen fackligt ansluten, ingen anställd har efterlyst kollektivavtal och de anställda har minst lika bra villkor som de skulle haft med kollektivavtal. Alltså finns det ingen anledning för facket att ta till stridsåtgärder. Se tidigare inlägg.

Sen så kan man tycka att Plymounthbrödernas religiösa motivering till att inte teckna kollektivavtal är fånig. Men det spelar ingen roll, så länge som de anställda inte är med i facket, efterfrågar kollektivavtal och får minst lika bra villkor så har facket ingen rätt att kräva kollektivavtal, oavsett vilket motiv arbetsgivaren har.

Det finns dock ett frågetecken. Enligt ett kortfattat TT-telegram som många tidningar återger så var en anställd tidigare medlem i facket men denne gick ur när företaget fick vetskap om det. Det är svårt att tolka detta utifrån så knapphändig information, men det tyder på att företaget inte accepterar att deras anställda är fackligt anslutna. Så får det inte gå till, rätten att vara medlem i facket måste vara absolut, och det är inte acceptabelt till att en arbetsgivare pressar anställda att inte vara fackmedlemmar.

Kommentarer är avstängda.