Avskaffa laglotten vid arv

När man dör så ärvs det man äger i första hand av sina barn (eller barnbarn om barnen är döda), i andra hand av föräldrar/syskon/syskonbarn och i tredje hand av mor/farföräldrar eller mor/farsyskon.

Genom att skriva ett testamente så kan man delvis sätta dessa regler ur spel och själva bestämma vem som ska få det man äger. Den möjligheten är dock inskränkt genom den s.k. laglotten som innebär att bröstarvingar (barn eller barnbarn) har rätt att få hälften av deras andel oavsett vad testamentet säger.

Om man är gift så får den efterlevande maken ärva allt och de normala arvingarna får ut sitt först när även den efterlevande maken dött (om det finns något kvar då). Detta gäller även gentemot gemensamma barn, men inte gentemot särkullsbarn. Om man bara är sambo så får även gemensamma barn ut sitt arv direkt. Man kan skriva ett testamente som säger att maken/sambon ska ärva, men laglotten gör att det inte gäller fullt ut.

Då det blir allt vanligare både att folk skaffar barn utan att gifta sig och skaffar barn med flera olika partners (så att särkullsbarn uppstår) så ställer dessa regler till problem. Det förekommer att efterlevande makar tvingas sälja den gemensamma bostaden och flytta då särkullsbarn kräver ut sitt arv. Detta uppmärksammas av politiker, men man verkar inte riktigt veta vad man ska göra åt det. Se artikel i DN.

Det finns ett enkelt sätt att lösa problemet, avskaffa laglotten och låt ett testamente alltid gälla fullt ut. Då kan både makar och sambos se till att den efterlevande ärver allt och göra sina särkullsbarn helt arvlösa om de så önskar. Det blir även möjligt att säga att den efterlevande ska ärva den gemensamma bostaden, men att eventuella övriga tillgångar ska gå till barnet. Slutligen blir det möjligt även för sambos att se till att den efterlevande får företräde framför barn (både gemensamma och särkullsbarn).

Många avvisar en sådan lösning och menar att barnens arvsrätt måste försvaras. Men jag har svårt att se att varför ett vuxet barn ska ha rätt att ärva från sina föräldrar om föräldrarna genom testamente uttryckligen önskar annorlunda. Det är rimligt att barnen ärver om inget testamente finns, men laglotten bör avskaffas.

(Även postat på Bloggregeringen. Kommentera där.)

1 kommentar to “Avskaffa laglotten vid arv”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Hög till att avskaffa laglotten helt säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]