Flyktingmottagande

Björn Eriksson och Lars Stjernkvist skriver på DN Debatt att kommuner inte bör ha möjlighet att tacka nej till att ta emot flyktingar.

Det är lätt att hålla med. Det är inte rimligt att kommuner kan välja bort detta ansvar.

Å andra sidan måste förslag om att begränsa flyktingarns rätt att välja var de ska bo (som en del socialdemokratiska kommunalråd då och då kommer med) avvisas kraftfullt. Flyktingar som fått asyl och uppehållstillstånd i Sverige måste givetvis få flytta runt i landet precis som infödda svenskar. Något annat vore en grov diskriminering och kränkning av deras rättigheter.

Samtidigt så är det läge att sluta betrakta flyktingar som sådana som det är en stor börda att ta hand om. Visst behöver de flesta flyktingar hjälp med att lära sig svenska och viss introduktion i samhället. Vissa behöver vård för fysiska eller psykiska skador de fått i sina hemländer. Men utöver det så borde det inte vara en större börda för en kommun att ta emot en flykting än att “ta emot” en svensk som flyttar in från en annan kommun. Det borde i många fall inte vara någon börda alls utan tvärt om en tillgång om flyktingen inom rimlig tid skaffar sig ett jobb.

Ett stort problem är att arbetsmarknaden fungerar dåligt och att många flyktingar blir arbetslösa under lång tid. Detta åtgärdar man främst genom att generellt förbättra möjligheten för folk att få jobb.

Ett annat problem är långdragna handläggningstider i asylärenden. Flyktingar som ska få stanna i Sverige måste så fort som möjligt få definitivt besked om permanent uppehållstillstånd så att de kan börja planera för sin framtid i Sverige.

Men det krävs också en attitydförändring. Om man slentrianmässigt betraktar flyktingar som svaga stackare som behöver en massa hjälp och stöd så blir det lätt en självuppfyllande profetia.

(Även publicerat på Bloggregeringen. Kommentera där.)

Kommentarer är avstängda.