Lämna i sticket eller lämna i fred

Tre fackledare undrar på SvD Brännpunkt om svenska löntagare ska lämnas i sticket, med anledning av klagomålen mot facket efter blockaden mot Wild’n Fresh.

De skriver att utan kollektivavtal så finns det inget skydd för löner och anställningsvillkor. Det är rätt så tillvida att Sverige saknar en lagstiftad minimilön (som finns i många andra länder), utan kollektivavtal råder full avtalsfrihet om lönens storlek, den i princip bli hur låg som helst som den anställde accepterar. Men jag förstår inte hur dessa fackledare har kunnat missa att Sverige sedan länge har en Lag om anställningsskydd (LAS) som gäller fullt ut när kollektivavtal saknas. Dessutom finns det arbetsmiljölag, semesterlag och arbetstidslag.

Jag förstår inte varför det skulle vara ett hot mot den svenska modellen om det saknas kollektivavtal på arbetsplatser där ingen av de anställda vill ha kollektivavtal och där lönen är högre än vad kollektivavtalet kräver. I dessa fall så bör facket lämna både de anställda och arbetsgivaren i fred.

Det är inte rimligt att utan några som helst bevis anta att de anställda inte vågar gå med i facket. Det kan vara så i vissa fall, men att generellt sett utgå från det är att både omyndigförklara de icke-fackanslutna anställda och att demonisera arbetsgivare utan kollektivavtal.

Det har egentligen inget med arbetsplatsens storlek att göra. Det är bara så att det är troligare att ingen anställd vill ha kollektivavtal på en liten arbetsplats än på en stor.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.