FRA blir storebror

Regeringen har tidigare lagt ett förslag som går ut på att FRA:s befogenheter ska utvidgas från att bara avlyssna radiosignaler till att även avlyssna signaler som går i kabel som passerar Sveriges gränser. För att kunna genomföra detta så blir alla de som har sådana kablar tvingade att hjälpa FRA med avlyssningen.

Nu har Lagrådet kommit med ett yttrande. Tyvärr har de inget att invända mot principen, utan kommer bara med en rad detaljanmärkningar av mindre vikt. Märkligt nog får detta socialdemokraterna och en del andra, som tidigare varit kritiska, att helt plötsligt acceptera det hela.

Detta förslag öppnar för att staten slentrianmässigt avlyssnar alla telefonsamtal och all Internettrafik (epost, surfning och mycket annat) som passerar Sveriges gränser. Som många påpekat så passerar en hel del trafik inom Sverige av tekniska skäl ändå utlandet så även den kan avlyssnas.

Även om förslaget (med lagrådets synpunkter) är omgärdat med en rad begränsningar så introducerar det en ny princip och vi hamnar på ett farligt sluttande plan. Eftersom skillnaden mellan inom Sverige och över gränserna inte är glasklar så är det risk att den efter ett tag kommer försvinna och även avlyssning inom landet tillåts. Även andra begränsningar kan komma att försvinna framöver.

Kan vi vara säkra på att detta inte leder till att regeringen avlyssnar oppositionspartiers interna kommunikation med hjälp av FRA:s tvångsingrepp i telefoni- och Internetoperatörernas kablar?

Detta förslag bör avvisas i sin helhet och slängas i papperskorgen.

Kommentarer är avstängda.