Många dödsoffer i rysk kolgruveolycka

Mikael Ståldal