Dieselbilar är fortfarande inte miljövänliga

Den brittiska organisationen ETA (ej att förväxla med den Baskiska terroristgruppen med samma namn) har rankat de miljövänligaste lyxbilarna, och kommit fram till att en dieseldriven Jaguar är bäst.

Hur har de tänkt då? Troligtvis har de bara gått på utsläpp av klimatpåverkande koldioxid, och då blir dieselbilar något bättre än bensinbilar. Men dieselbilar släpper ut mer hälsofarliga och försurande kväveoxider än bensinbilar och är därmed knappast att betrakta som miljövänliga.

Se tidigare inlägg.

5 kommentarer to “Dieselbilar är fortfarande inte miljövänliga”

 1. Magnus Andersson säger:

  Det är ite bara en brittisk organisation som ställer dieselbilarna framför bensinbilarna. Det hareuropeiska länder och miljörganisationer gjort länge nu. Sedan 5-10 år tillbaka. Det efter att partikelfilter renar avgaserna minst lika bra som från bensinmotorer. Svavelpartiklar torde inte vara bättre beträffande försurning och är nog i sig, som ämne, mera förorrenande än kväveföreningarna. Luften består väl i hög grad av just kväve och det är ju specifika NOx-föreningar som man får vid högre förbrningstemperaturer. Men som miljöpåverkan prioriteras så betraktas generellt diesel som renare än bensin i Europa, med miljöbonusar som ständigt gör dem billigare att köra, och inte bara — som i udda bakomflötetlandet Sverige — ges en simpel engångsrabatt och belastas med obefogade miljöavgifter samt påslag på bränslepriset.

  Att de allra flesta stora bilar i och nu minst hälften av samtliga bilar i Europa är diesel är inte precis Sveriges förtjänst. Här är ju den politiskt korrekta sanningen att dieselbilar är smusiga. BAkom flötet, men både svenskt och …”politiskt”.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Magnus,

  Den relevanta skillnaden mellan bensinbilar och dieselbilar är att bensinbilar släpper ut mer klimatpåverkande koldioxid, medan dieselbilar släpper ut mer försurande och hälsofarliga kväveoxider.

  Luft består mycket riktigt av cirka 78 % kväve, men det gör inte kväveoxider mindre farliga.

  Du tycker uppenbarligen att det är OK att öka försurningen och försämra vår hälsa för att uppnå en tämligen marginell minskning av växthuseffekten på kort sikt. Det tycker inte jag.

 3. Magnus Andersson säger:

  Mikael: Nej, du har helt fel här faktiskt. Dieselbilar förbränner bränslet vid högre temperatur och därmed mycket bättre! Det är den enkla sanningen.

  Att Diesel var ett bänsle med låg kvalitet (mycket skräp i) och ingen rening fanns för länge sen är det som gör att folk tror att diesel är ett miljömässigt sämre bränsle beträffande giftiga ämnen.

  Dieselbilar med partikelfilter är inte bara mycket renare än katalysatorrenade bensinbilar utan ger också t ex bättre värden vid start (från kall motor).

  Du behöver inte polemisera med mig om att jag vill försämra hälsan, växthuseffekten mm. Det jag skriver här är fakta du själv lätt kan ta reda på. Europeiska länder har nu länge betraktat dieselbilar som miljöbilar och gagnat dem ekonomiskt vicavi bensinbilar medan Sverige inte slutat att straffa dem.

 4. Mikael Ståldal säger:

  Magnus,

  Det är inte förbränningstemperaturen som är intressant, utan verkningsgraden och vad som kommer ut ur avgasröret (efter rening med katalysatorn).

  Det är sant att moderna dieselbilar med katalysator och partikelfilter inte släpper ut mer kolväten eller partiklar än bensinbilar.

  Och det är sant att dieselbilar har högre verkningsgrad, och därmed släpper ut något mindre koldioxid.

  Men dieselbilar de släpper fortfarande ut mer kväveoxider, och det beror på att dieselavgaser innehåller mer luft vilket gör att det blir svårare för katalysatorn att slå sönder kväveoxiderna.

  Som kan man se på Vägverkets sida så tillåts dieselbilar släppa ut betydligt mer kväveoxider (NOx) än bensinbilar.