Reformera semesterlagen

Det finns flera skäl till att semesterlagen bör reformeras.

Systemet med semesterlön och semesterersättning är onödigt krångligt att administrera för arbetsgivaren och svårt att begripa för arbetstagaren. Det bör förenklas radikalt genom att den anställde helt enkelt får samma lön som vanligt under semestern. Då behöver löneavdelningen inte befatta sig med semestrar och det blir mycket enklare att hantera. De innebär att den totala årslönen blir något lägre, vilket bör kompenseras genom att den ordinarie månadslönen höjs i motsvarande mån.

Idag får man vanligtvis lite mer betalt när man har semester än annars, vilket troligtvis motiveras med att arbetstagaren ska få lite extra pengar att lägga på en semesterresa. Det är dock en förlegad paternalistisk inställning. Vuxna människor bör betros att själva spara ihop pengar till eventuella semesterresor.

Vidare bör arbetstagaren få större rätt att själv välja när semestern ska tas ut. Varje arbetstagare bör individuellt få bestämma vilka dagar han/hon ska ha semester, förutsatt att det anmäls till arbetsgivaren minst en månad i förväg. Detta gäller både när semestern ska tas ut och hur den ska fördelas (enstaka dagar eller flera veckor på en gång). Det kan tyckas att detta skapar svårigheter för arbetsgivare att planera sin verksamhet, men jag tror inte att det blir markant svårare än idag. Arbetsgivare måste i vilket fall kunna hantera att arbetstagare är frånvarande från jobbet när som helst p.g.a. sjukdom, och det sker ofta helt utan förvarning.

Möjligtvis bör man begränsa rätten så att man inte får ta ut mer än fyra veckor semester sammanhängande, om inte arbetsgivaren godkänner det.

Arbetsgivare som med stöd av dagens regler är oflexibla när det gäller att bevilja semester när arbetstagarna vill (inte sällan offentliga arbetsgivare) brukar ofta skjuta sig i foten. Det förekommer att folk sjukskriver sig (utan att ha giltiga skäl till det) istället för att ta ut semester om de vill vara lediga under en period då man normalt inte har semester. Då tvingas arbetsgivaren hantera deras frånvaro utan förvarning istället för med en månads förvarning. Om de vet att arbetsgivaren troligtvis inte kommer bevilja semester så bryr de sig inte ens om att försöka, de mörkar istället eftersom det skulle se misstänkt ut att sjukskriva sig när man hade tänkt ha semester.

Undantag från rätten att själv välja när man ska ha semester bör dock göras från arbeten som är tydligt säsongsbetonande. Det tode inte vara svårt eftersom säsongsarbeten redan idag särbehandlas i arbetsrättshänseende.

Det gamla konceptet industrisemester, d.v.s. att alla på en arbetsplats har semester i flera veckor samtidigt, är förlegat och bör förpassas till historiens skräphög. Semester bör inte nödvändigtvis ses som några veckor på sommaren då man gärna reser bort. Semester bör ses som att man av något skäl vill vara ledig från jobbet under en kortare eller längre period. Om man sen vill ta ut den som fyra sammanhängande veckor på sommaren, enstaka dagar utspridda under året, åka till Australien i februari, eller på något annat sätt bör vara helt upp till varje individ att bestämma.

(Även postat på Bloggregeringen.)

2 kommentarer to “Reformera semesterlagen”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » säger:

    […] De anställda ska istället ges möjlighet att vara ledig motsvarande antal dagar som de själva väljer. Denna idé har ibland kallats för ett “röddagskonto”. Det vore dock bättre om man inte införde ännu ett ledighetssystem, utan istället helt enkelt förlängde den lagstadgade semesteren med motsvarande antal dagar. Om man reformerar semesterlagen som föreslås här så skulle det funka lika bra. Det finns ingen anledning att behandla semester och helgdagar på olika sätt. […]