Etanol kan vara farligare än bensin

Enligt en artikel på Science Blog så har en ny undersökning på Stanford University kommit fram till att om man ersätter bensin med E85 som fordonsbränsle så kan påverkan på människors hälsa bli större. Det beror främst på att E85 kan orsaka mer marknära ozon än bensin.

E85 ger mindre av vissa cancerframkallande kolväten, men mer av andra.

Nu ska man inte dra alltför stora växlar på en enda undersökning, men man har kunnat läsa om liknande resultat tidigare.

Min slutsats är att man bör betraka E85 som likavärdigt med vanlig bensin när det gäller hälso- och miljöeffekter (förutom klimateffekter).

E85 kan teoretiskt ha fördelar ur klimatsynpunkt, men som jag skrivit tidigare så är det tveksamt om det blir några fördelar i praktiken.

Den svenska satsningen på E85-bilar ter sig galnare och galnare.

Kommentarer är avstängda.