Klimatmål för EU, inte för Sverige

Regeringen har tillsatt en klimatberedning.

Tyvärr har direktiven delvis fel utgångspunkt. Direktiven säger bl.a. att klimatberedningen ska lämna förslag till nationellt mål för utsläpp av växthusgaser till 2020, och nämner bördefördelning inom EU.

EU har antagit ett gemensamt mål för utsläpp av växthusgaser till 2020, vilket också står i direktiven. Någon bördefördelning mellan EU:s medlemsländer bör inte ske, utan målet ska vara för EU som helhet. Sverige bör inte ha något eget nationellt mål till 2020 (eller längre fram) utan verka för att EU:s gemensamma mål ska uppfyllas.

Vad vi i Sverige gör utsläppen i andra EU-länder och vice versa eftersom vi har sammankopplade elnät (läs mer om detta i ett tidigare inlägg). Att mäta och sätta upp målsättningar för utsläppen i ett enskilt litet land som Sverige är därför inte särskilt meningsfullt.

Det främsta verktyget för att uppnå EU:s gemensamma mål bör vara den gemensamma handeln med utsläppsrätter. Denna bör hållas helt på EU-nivå och utsläppsrätterna bör inte fördelas ut på medlemsländerna. De företag och andra aktörer som har behov av utsläppsrätter tilldelas dessa direkt från EU, oavsett vilket land de kommer ifrån. Tilldelningen bör ske genom auktion.

Sen så finns det naturligtvis behov av andra åtgärder, i synnerhet för de sektorer som inte ingår i utsläppshandeln. Och vissa av dessa åtgärder behövs på nationell nivå. Detta bör klimatberedningen syssla med.

Se tidigare inlägg.

(Även postat på Bloggregeringen. Kommentera där.)

Kommentarer är avstängda.