Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer

Alliansen har lovat att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer, se här (sid 18).

Det är en god idé, under förutsättning att man kan förhindra att det skapas fuskorganisationer i skatteplaneringssyfte.

En sådan avdragsrätt innebär i praktiken en skattesänkning, och i enlighet med vad jag skrivit tidigare så bör den därmed balanseras med att statens utgifter minskas. Det bästa sättet att göra det är att de statliga bidragen till ideella organisationer omgående minskas lika mycket som man räknar med att skatteintäkterna minskar.

Om avdragsrätten visar sig fungera väl så bör de statliga bidragen till trossamfund, idrottsföreningar och andra ideella organisationer minskas ännu mer och på sikt försvinna helt*. Det är inte sunt med ett civilt samhälle som är beroende av statliga bidrag, och det är inte heller sunt att regeringen och/eller statliga myndigheter avgör vilka ideella organisationer som ska få statliga bidrag och hur mycket.

*) Om det behövs så bör bidrag fortfarande ges till organisationer som gör ett direkt samhällsnyttigt arbete som egentligen staten eller kommunen själv borde göra, t.ex. kvinnojourer som tar hand om offer för våldtäkt och misshandel.

(Även publicerat på Bloggregeringen. Kommentera där.)

Kommentarer är avstängda.