Varför är politiker så klåfingringa när det gäller reklam i TV?

EU håller på att ta fram ett nytt TV-direktiv. I det ska reglerna för reklam “liberaliseras”, men ändå ska man ha regler om hur ofta reklam får avbryta olika typer av program.

Jag förstår inte varför det över huvud taget måste finnas lagar om hur mycket och ofta reklam får visas på TV. Det finns inga sådana lagar för hur mycket annonser det får finnas i tidningar, och det funkar ändå. Varför måste TV regleras hårdare än tidningar?

Jag tror att det skulle funka bra om man tog bort den här typen av lagar. TV-kanaler som visar mer reklam än vad folk står ut med kommer att förlora tittare, och därmed i förlängningen annonsörer och intäkter.

Den här typen av klåfingriga reklamregler för TV är en helt onödig inskränkning av yttrandefriheten och borde avskaffas omgående, både i Sverige och i EU.

Dessutom tror jag att dagens broadcastbaserade TV-medium med olika kanaler där program visas på fasta tider ganska snart kommer att minska i betydelse. Det lär ersättas av system där det istället finns en uppsättning program att välja mellan, och tittaren kan själv välja när och i vilken ordning programmen ska tittas på. Precis som YouTube funkar, fast förhoppningsvis med mycket bättre kvalitet. Detta kommer i stor utsträckning distribueras över Internet, och man kommer enkelt kunna se TV-program från hela världen (till att börja med blir det sämre kvalitet om det är långt bort).

I detta framtida TV-landskap blir den här typen av klåfingriga reklamregler helt omöjliga, om inte annat så för att det enkelt går att flytta “sändaren” (i själva verket en server på Internet) utanför EU.

2 kommentarer to “Varför är politiker så klåfingringa när det gäller reklam i TV?”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » EU bör inte lägga sig i TV-kanalers programutbud säger:

    […] av detta slag (liksom reklamregleringar som jag skrivit om tidigare) bli omöjliga att upprätthålla när TV flyttar över till […]