Tre inte särskilt strålande ekonomer

Tre ekonomer har orsakat en viss uppståndelse när de påstår att det radioaktiva nedfallet från Tjernobylolyckan 1986 har försämrat studieresultatet för de barn som då var foster. Se artikel i DN.

Vad dessa ekonomer har gjort är att fastslå ett statistiskt samband. Men ett statistiskt samband behöver inte innebära ett orsakssamband. D.v.s. man kan inte utan vidare dra slutsatsen att radioaktiv strålning på den nivå som Tjernobylolyckan orsakade i Sverige leder till hjärnskador hos foster.

Ett par strålningsexperter förklarar i en artikel i Södermanlands Nyheter att det med största sannolikhet inte finns något sådant orsakssamband.

Jag väljer att lita mer på strålningsexperter än på ekonomer när det gäller hur radioaktiv strålning påverkar människor.

Intressant? Andra bloggar om:

Lämna en kommentar(detta är en captcha)