Hets mot folkgrupp och kränkning

Flera anmälningar har kommit in mot Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund som gör gällande att det skulle vara Hets mot folkgrupp.

Dessa anmälare har missuppfattat funktionen och syftet med lagen om Hets mot folkgrupp. Lagen om hets mot folkgrupp lyder så här:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

Lagen om hets mot folkgrupp skyddar bl.a. religiösa minoriter (t.ex. muslimer i Sverige), men syftet med hetslagen är inte att minoriteterna ska slippa känna sig kränkta, syftet är att förbjuda sånt som kan få andra att begå övergrepp mot (hotar) eller se ner på (missaktning) minoriteterna. Och det är två olika saker. Eller mer konkret i det här fallet, hetslagen ska förbjuda angrepp mot (nu levande) muslimer, men inte angrepp mot islam (eller mot profeten).

Denna rondellhundsteckning var inte ett angrepp mot muslimer, möjligtvis var den ett angrepp mot islam. Och det är inte samma sak. Att sen vissa muslimer tolkar det som ett angrepp mot dem spelar faktist ingen roll, det intressanta är hur den icke-muslimska majoriteten i Sverige tolkar det.

Någon inskränkning i yttrandefriheten för att skydda folk från att känna sig kränkta ska vi inte ha.

Tyvärr är hetslagen formulerad på ett sätt som inbjuder till misstolkningar (främst genom begreppet “missaktning”). Det är ett skäl till att lagen bör göras om och ersättas med ett annat skydd för bl.a. utsatta minoriteter, vilket jag skrivit om tidigare.

3 kommentarer to “Hets mot folkgrupp och kränkning”

 1. Frykman säger:

  Rimligen borde ju det som är förbjudet när det riktas mot en enskild (olaga hot, förtal) också vara spärren när det gäller folkgrupper.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Ja, fast i praktiken är det nog inte riktigt så enkelt.

  Jag kan tänka mig att en framkomlig väg är att utvidga förbudet mot uppvigling att även gälla uppmaningar till våld mot en folkgrupp. Idag krävs det så vitt jag förstått att en representant för folkgruppen är närvarande och “tar emot” hotet för att det ska räknas som uppvigling.

  Det bör alltså kunna räknas som uppvigling att predika att alla judar bör dödas, även om ingen jude är närvarande.

  Jag är inte så säker på att förtal mot en folkgrupp bör vara olagligt.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)